ART & TECH LAB

ARKEN ART & TECH LAB er et laboratorium for læring, kreativitet, social innovation og demokratisk dannelse.

ART & TECH LAB

Foto: Abdellah Ihadian

Om ART & TECH Lab

Kunsten som “the missing link”

I en tid hvor teknologi og kunstig intelligens har transformeret måden vi kommunikerer, interagerer og danner fællesskaber på har kunsten fået en fornyet aktualitet.

Engang påvirkede kulturen den teknologiske udvikling. I dag er det omvendt. Teknologien definerer vores fremtidige vaner og værdier – en smartphone er dén gadget, der på kortest tid har ændret stort set alle aspekter af vores liv, lige fra arbejde og fritid til identitetsdannelse, relationer, drømme og søvn.

I ARKEN ART & TECH LAB ser vi kunsten som ”the missing link” – som den muskel, der sikrer teknologi med værdier og formål som ikke er markedsrelaterede.

Med samtidskunsten som ramme og teknologien som redskab er formålet med ARKEN ART & TECH LAB:

– at booste unges demokratiske selvværd

– at tilbyde et alternativt rum for innovation og demokratisk dannelse

– at facilitere en samtale om tabuer såvel som trends i tiden

– at uddanne de unge til at identificere skjulte magtstrukturer

– at skabe et normkritisk økosystem

– at skabe konstruktive fællesskaber

–  at sikre kulturel og digital dannelse

ART & TECH LAB

Foto: Abdellah Ihadian

Playful thinking og visual literacy

ARKENs undervisningsafdeling har over ti års erfaring med at koble kunst og teknologi. Denne erfaring og tilgang sættes i spil gennem playful thinking, interaktionsdesign, æstetiske læringsprocesser og visual literacy.

Playful thinking er et mindset og en eksplorativ tilgang til verden omkring os. Det rummer individuelle perspektiver, nuancer og skaber et undersøgende og spørgende blik på samtiden.

Visual literacy er den værktøjskasse, vi anvender, når vi arbejder med digital børne- og ungekultur. Det er redskaber fra den humanistiske videnskab som klassisk billedanalyse, semiotik, diskursanalyse og hermeneutik. Formålet er at lære at afkode visuelle elementer og få en kritisk bevidsthed om den digitale kultur, der konstant tager nye retninger.

ARKENs ART & TECH LAB tilrettelægger undervisning, talks, workshops og events, der kobler kunst og teknologi. Samtidskunsten har altid spillet en afgørende rolle i den teknologiske udvikling. Den udfordrer status quo, former tidens trends, udfordrer tabuer og kaster lys over blinde vinkler.

I ARKEN ART & TECH LAB tilrettelægger vi undervisning, talks, workshops, og events, der kobler kunst og teknologi. Vi samarbejder med nogle af tidens største kunstnere, tech wizards, programmører, trendforskere, digitale eksperter og futurister. Du kan følge ARKEN ART & TECH LAB her.

Interesseret i at høre mere eller i samarbejde? Kontakt: [email protected]

PROJEKTER

ART & TECH LAB

Foto: Markus Spiske

Den nye ekstremisme

ART & TECH LAB inviterede den 7. november 2019 til konferencen Den nye ekstremisme – Manipulation, disinformation og propaganda i digital ungdomskultur om de nye udfordringer i digital børne- og ungdomskultur.

Konferencen markerede afslutningen på arbejdet med den nye ekstremisme i ARKEN ART & TECH LAB – bl.a. fra projektet ”KUNSTEN at hacke fakers, trolde og haters – disinformation, misinformation og propaganda i digital ungdomskultur”. Et projekt, hvor visual literacy danner afsæt for undervisning i kritisk, digital refleksion.

Til konferencen kunne man opleve tidligere ekstremist Christian Picciolini, den britiske kunstner Simon Fujiwara og lektor på Københavns Erhvervsakademi Jesper Balslev.

Projektet og konferencen blev til med støtte fra @alliancen.

ART & TECH Camp

ARKEN ART & TECH LAB inviterer løbende til samtaler om kunstens og kulturens rolle i en digital virkelighed med nogle af tidens største kunstnere, digitale eksperter, tænkere og kritikere.

Til ART & TECH Camp kan unge deltage i en tredages camp i samarbejde med CYBERNAUTERNE.

På ART & TECH Camp arbejder vi med et tværfagligt fokus på teknologiforståelse og -viden. Her er kunsten og museet er det perfekte rum for at facilitere et møde mellem forskellige faggrupper, der bidrager med vigtige perspektiver til en mere holistisk tilgang til teknologien.

Med afsæt i indhold fra ART & TECH Camps er udviklet et online undervisningsformat tilgængeligt for alle interesserede med redskaber, ideer og refleksioner inden for emner som propaganda, fake news, online radikalisering, algoritmisk kuratering og ekstremisme. Læs mere her.

ART & TECH LAB

ART & TECH CAMP 2019. Foto: Abdellah Ihadian

ART & TECH LAB

Foto: Thomas Tolstrup

Dreamers’ Academy

ARKEN ART & TECH LAB har i partnerskab med Det Danske Filminstitut lanceret DREAMERS’ ACADEMY – en række workshops med fokus på unge og co-creation.

DREAMERS’ ACADEMY VOL 1//EXPLORING THE FUTURE OF STORYTELLING blev afholdt 6. september 2018 i forbindelse med TECHFESTIVAL.

Her blev en gruppe unge inviteret til en todelt kunst og tech-workshop, hvor vi i første del udforskede fremtidens historiefortællinger via co-creation og legende interaktioner med inspiration fra J.F. Willumsens udstilling.

Interaktionsdesigner Andreas Refsgaard faciliterede en workshop i kreativ machine learning; kodning med fokus på datadreven grafik ved brug af eksterne kilder.

DREAMERS’ ACADEMY VOL 2 // BROBYG, INNOVATION OG VISUEL KULTUR blev afholdt 12.-14. november 2018 på ARKEN og på Det Danske Filminstitut.

Her samarbejdede unge med brancheaktører i krydsfeltet mellem film, kunst og teknologi. Målet var at skabe nye relationer mellem filmbranchen og unge og etablere en platform, hvor man sammen undersøgte metoder til at skabe relevante fortællinger til unge og inspirere til nye fortælleformer og historier.