ARKEN BULLETIN

Hvis du virkelig vil vide mere.

ARKEN Bulletin er et fagfællebedømt tidsskrift, hvor danske og internationale forskere diskuterer faglige spørgsmål inden for billedkunst, museologi og kunstteori. Bulletinen formidler bl.a. forskningsresultater fra ARKENs udstillings- og indsamlingsaktivitet til det internationale forsknings- og museumsmiljø. Tidsskriftets artikler supplerer samtidig den formidling, som finder sted i forbindelse med udstillinger, kataloger, forskningsseminarer og forelæsninger.

Udkommer på engelsk.

Tidligere numre kan købes i ARKEN WEBSHOP og i ARKEN SHOP. Nyeste nummer findes kun som e-bog og kan frit læses og downloades online.

From a Grain of Dust to the Cosmos

ARKEN Bulletin vol. 8, 2020

Stjernehimmel, hybridvæsener og det indre af et atom. Dette nummer af ARKEN Bulletin udforsker forbindelser mellem det ufatteligt store og det uendeligt lille.

Kunsten har til alle tider udfordret vores forestilling om os selv og spurgt, hvilken plads vi kan og bør indtage i verden. Spørgsmålet er brændende aktuelt. Klimakriserne og den globale pandemi minder os om naturens uregerlige kræfter og måden, vi påvirker hinanden og vores omgivelser.

I dette nummer af ARKEN Bulletin tager syv forskere os med på en tur til det ydre rum og til det indre af øret, hvor samtidskunsten smelter sammen med videnskabelige discipliner som fysik, astronomi og biologi.

Indhold

Editorial

Christian Gether

Introduction. From a Grain of Dust to the Cosmos

Gry Hedin & Anne Kølbæk Iversen

Visualising the Invisible, Imagining the (Im)possible

Anne Kølbæk Iversen

Cosmic Care

Tobias Dias

Using Gold and Crossing Time in Contemporary Art

Gry Hedin

The End of the Technological Utopia

Katrine K. Pedersen

Precarious Forecasts in Danish Contemporary Art

Dea Antonsen

Germinal Monsters and New Kinships in Contemporary Art

Kerstin Borchhardt

Nature (Re)turns, Dear Planet & From a Grain of Dust to the Cosmos

Sarah Pihl Petersen

The Art of Taking Part

 

ARKEN Bulletin vol. 7, 2017

’Deltagelse’ står lige nu højt på dagsordenen i det kunst- og kulturvidenskabelige felt. På museerne er den besøgende blevet til en bruger, som inviteres til at tage del i udstillingen. I kunsten er betragteren blevet til en producent, der er med til at skabe værket. Deltagelse udspringer af en ny forståelse af både museernes og publikums rolle. Den hænger sammen med ny teknologi, nye praksisformer, men også med kulturpolitik, oplevelsesøkonomi og institutionelle legitimeringskrav. Bare ordet i sig selv rejser en række spørgsmål. Hvornår deltager man? Hvordan deltager man? Hvad deltager man i? Og med hvilket sigte?

The Art of Taking Part sætter fokus på deltagelse på museet. Gennem otte artikelbidrag af akademikere og kuratorer undersøges deltagelsesbegrebet på forskellig vis: som museumsstrategisk værktøj, som kunstnerisk praksis, som en analytisk opmærksomhed, som del af udstillingssituationen og museumsinstitutionen og som et læringsmæssigt greb. Det bringer os omkring værker af blandt andre Palle Nielsen, Karoline H Larsen, Yayoi Kusama og Jesper Just og ideer om det deltagende museum, deltagende kunst, affektive møder, performativitet, co-production, ’commons’ og demokrati.

Publikationen vokser ud af ARKENs forskningsprojekt Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt, støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Download den fulde publikation her.
De enkelte artikler kan downloades separat ved klik på indholdsfortegnelsen herunder.

Formatet er A5. Ved udskrivning vælg 2 sider på 1 A4 (liggende) for det bedste resultat.

Publikationen indeholder aktive links og skal på smartphones og tablets læses i Adobe Acrobat Reader.
Hent Adobe Acrobat Reader i App Store og Google Play.

Indhold

Introduction

Camilla Jalving
Download artikel

The Art Museum Today: Participation as a Strategic Tool

Stine Høholt
Download artikel

When and How Do We Participate?

Maj Klindt
Download artikel

Situating Participatory Art Between Process and Practice

Michael Birchall
Download artikel

Co-creation and Affect in Karoline H Larsen’s Collective Dreams

Dorthe Juul Rugaard
Download artikel

The Affects of the Artwork: On the Material Art Object and the Affective Encounter in the Art Exhibition

Mette Thobo-Carlsen
Download artikel

Affect and the Participatory Event

Camilla Jalving
Download artikel

Democratic Participation in the Art Encounter

Lise Sattrup
Download artikel

Public and Commons: The Problem of Inclusion for Participation

Helen Graham
Download artikel

Migration

ARKEN BULLETIN

ARKEN Bulletin vol. 6, 2013

Migration er et forholdsvist nyt fænomen inden for studiet af de visuelle kunstarter. I ARKEN Bulletin vol. 6 behandles migration som tema i samtidskunsten og stiller spørgsmål som:

Hvordan analyserer man forholdet mellem migration og globalisering ud fra et æstetisk perspektiv? Hvilke analytiske redskaber kan bringes i spil, når kunsten på samme tid forholder sig til en lokal og global æstetik? Hvilke diskursive rammebegreber kan man arbejde med kuratorisk, og hvilke potentialer og udfordringer rummer de?

Med bidrag af en række akademikere, kuratorer og kritikere undersøger bogen, hvordan den ’globale’ samtidskunst og indisk kunst i særdeleshed bearbejder de kulturelle aspekter af begreber som migration, eksil, tilhørsforhold, diaspora, hybriditet og kulturel identitet. Bogen fokuserer særligt på den nye generation af kunstnere fra Indien som Bharti Kher, Subodh Gupta, Rina Banerjee, Thukral & Tagra m.fl., der i disse år gør sig gældende på den internationale kunstscene ved at give globaliseringens kulturelle virkninger nye kunstneriske udtryk.

Indhold

Cities, Mobilities, Contemporary Art

Saloni Mathur

Art Moves

Mieke Bal

Strategies of Localization

Marie Laurberg

The Artist as Migrant Worker? Framing Art in an Age of Intensified Globalization and Migration

Anne Ring Petersen

Transcultural Curating of Art from India

Gayatri Sinha

No Place Like Home

Mathias Ussing Seeberg

Performing in Transit. Identities and Spaces of Agency in THE ESCAPE! Resume/Reset

Dorthe Juul Rugaard og Christina Papsø Weber

Utopic Curating

ARKEN BULLETIN

ARKEN Bulletin vol. 5, 2010

Hvad skal museet – hvad kan det – og hvorfor og hvordan? ARKEN Bulletin vol. 6 stiller skarpt på museets rolle og funktion i dag og i fremtiden.

I tre år har ARKEN gennem udstillinger, forskning og formidling undersøgt utopiens status – i kunsten såvel som i samfundet. Med begrebet ’Utopic Curating’ ønsker vi at udpege en ny museal praksis, der på baggrund af nybrud inden for kunsten selv retter sit fokus mod det, som udstillinger kan gøre.

Gennem en række artikler af danske og udenlandske skribenter gives der mulige bud på kunstinstitutionens rolle og ændrede funktion fra beholder af viden til samfundsaktør. Centralt står ideer om medborgerskab, outreach og nye kuratoriske praksisser med fokus på dialog, deltagelse og sansebåren erfaring.

Indhold

A Museum for Participative Man

Christian Gether

Mapping Utopia

Camilla Jalving

Pontus Hultén and the Open Museum

Magnus af Petersens

The Museum as Generator

Marie Laurberg

Kickstarting Utopia: An example of outreach

Christina Papsø Weber

Custom-made: A new culture for museums and galleries in civil society

Bernadette Lynch

The Negotiating Museum

Tone Hansen

Inside/Outside the Consumerist Loop

Stine Høholt

Damien Hirst

ARKEN BULLETIN

ARKEN Bulletin Vol. 4, 2009

Den engelske kunstner Damien Hirst (f. 1965) er i fokus i ARKEN Bulletin vol. 4. Vi ønsker at bidrage med en dybdegående behandling af hans værker, der relaterer dem til væsentlige kritiske diskurser om samtidskunsten. Vores formål er at præsentere Hirst som et prisme, man kan betragte og diskutere samtidskunsten igennem.

Damien Hirsts kunstneriske praksis trækker på en række kulturelle sfærer: videnskab og medicin, kunsthistorie, religion og popkultur. Dette mix har gjort ham til et irritationspunkt for et bedt spektrum af kunstkritikere – fra konservative purister for hvem hans værker er det endelige bevis for korruptionen af al kunstnerisk kvalitet, til venstredrejede kritikere, der afviser hans kunst som kommercialismens sejr over enhver kunstnerisk bestræbelse.

Siden Hirsts gennembrud i de tidlige 1990’ere har han evnet at skabe overskrifter i tabloidpressen som ingen andre kunstnere. På trods af den offentlige opmærksomhed mangler der grundige forskningsbaserede undersøgelser af hans kunst. Bogen integrerer derfor forskellige diskurser og metodiske tilgange til Hirsts kunst og samtidskunsten generelt.

Indhold

On Limits and Transgressions: What is ’Beyond Belief’? Experiencing Damien Hirst’s For the Love of God at White Cube Gallery, London, 1 June 2007

Christian Gether

It’s Healthy to Be Afraid

Interview with Damien Hirst by Christian Gether

Inside the System. Damien Hirst: Performing Post-Industrial Visuality

Marie Laurberg

Village Green Preservation Society. Damien Hirst Seen from America

Thomas Crow

Laughing in the Face of Death

Christoph Grunenberg

The Distance of the Image

Barry Schwabsky

Processing the Undead. Damien Hirst’s Natural History

Petra Lange-Berndt

Damien Hirst’s Readymade Designs

Alex Coles

Damien Hirst’s Death Drive. Contemporary Art after Irony

Rex Butler

Samtidsmaleri

ARKEN BULLETIN

ARKEN Bulletin vol. 3, 2006

Dødsklokkerne har ringet for maleriet flere gange gennem det 20. århundrede. Et blik på samtidskunsten viser imidlertid, at maleriet er spillevende.

ARKEN Bulletin vol. 3 fokuserer på de æstetiske synspunkter og kunstneriske strategier, der definerer maleriet i dag, og dermed bidrager den til en mere nuanceret tilgang end den enten/eller-logik, der har præget diskussioner om maleriet siden 1960’erne.

Anledningen er to udstillinger på ARKEN, der begge handler om samtidsmaleriet. Malerhjerne! Ungt dansk maleri fokuserede på en gruppe unge kunstnere, der alle drejer sig imod det figurative og det narrative. HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde præsenterede nye værker af kunstneren, der forenede maleri, hverdagsobjekter, fotografier og TV-skærme i en monumental installation.

Indhold

Peter Bonde: Proximity without Intimacy

Dorthe Rugaard Jørgensen

Peter Bonde: Mental Stage Props

Peter Doroshenko

Abjection and Construction of Identity

Christian Gether

Painting after ‘Isms’: “The New Leipzig School”

Gregory Williams

Art-silly adjective I Lacking Good Sense

Jonathan Harris

Encounters with Painting: Gendered Practices and Virtual Embodiment

Rosemary Betterton

Painting’s Elastic Context

Lytle Shaw

Go Figure! Young Danish Painting

Stine Høholt

ARKENs samling

ARKEN BULLETIN

ARKEN Bulletin vol. 2, 2004

ARKEN har siden sin begyndelse i 1996 indsamlet dansk, nordisk og international samtidskunst med hovedvægt på kunst skabt efter 1990.

11 værker fra ARKENs samling bliver behandlet i ARKEN Bulletin vol. 2. Seks forskere og fire kuratorer formidler deres indsigt i nogle af de væsentlige temaer og praksisser, der optager samtidskunstere.

Artiklerne præsenterer kunstværker skabt i perioden 1998-2004 i forskellige medier fra installation og video til maleri. Aktuelle positioner på den internationale kunstscene bliver repræsenteret gennem værker af kunstnere som Tony Oursler, Olafur Eliassson, Martin Erik Andersen, Bill Viola, Elina Merenmies, Tal R, John Bock, Elmgreen & Dragset, Vibeke Tandberg og Damien Hirst.

Indhold

Happy Birthday or the Cruelty of Love

Camilla Jalving

Message from the Medium

Andreas Brøgger

Olafur Eliasson – Mobile Vision

Gunnar J. Árnason

Moving towards Dissolution: On Martin Erik Andersen’s Sculptures

Charlotte Præstegaard Schwartz

Vision of the Unspoken – Viola’s Heirotopy

Nicoletta Isar

Speak if You Can – Poetic Monsters and Metamorphoses in Elina Merenmies’ Art

Thomas Ivan Träskman

Expression and Strategy in Tal R’s Painting

Dorthe Rugaard Jørgensen

A Jester in Wonderland

Marie Louise Helveg

Gender Identity in Michael Elmgreen and Ingar Dragset’s Art

Jennny Lund

Fotografi og ARKENs samling

ARKEN BULLETIN

ARKEN Bulletin vol. 1, 2002

Dette nummer behandler udvalgte værker i ARKENs samling af Tim Noble & Sue Webster, Ólafur Éliasson og Mona Hatoum.

Desuden følger nummeret op på to seminarer, Body & Manipulation og Framing Photography som blev afholdt på ARKEN i forbindelse med udstillingerne MAN – Body in Art from 1950-2000 og The Wild West.

Body & Manipulation fokuserede på forholdet mellem krop, teknologi og kultur, hvorimod Framing Photography diskuterede forskellige måder at skrive fotografiets historie og inkorporere fotografi i museumsinstitutionen og kunsthistorien. Seminarerne afspejlede ARKENs interesse i grundlæggende eksistentielle vilkår, som de kommer til udtryk i kunsten og museologien.

Indhold

Communicating in a Junk Culture – Tim Noble and Sue Webster: Falling Apart

Christian Gether

Aesthetics of Intimacy: Uncanny Objects in the recent Works of Mona Hatoum

Stine Høholt

Ethnographic Mapping: Olafúr Elíasson

Anette Østerby

The Monad in the Iron Cage

Henrik Jensen

Exit Homo? On Dehumanization in New Images of the Body

Jacob Wamberg

The Logics of Deflation: the Avant-garde and the Fate of the Photographic Snapshot

John Roberts

When Snapshots Became Art
– Documentary and Conceptual Strategies around 1970

Mette Sandbye

A Critical Discussion of the Historiography of Photography

Michel Frizot

A Slice of Living Reality?
Writing the History of Danish Interwar Photography

Mette Kia Krabbe Meyer

Framing Photography: Ten Years Later

Abigail Solomon-Godeau

Looking at Historical Photographs:
The Case of Edward S. Curtis

Mette Mortensen

SE OGSÅ