Forskere på ARKEN

Læs mere om ARKENs forskere.

Christian Gether, adj. professor, mag.art & cand.mag.

Direktør

Christian Gether (f. 1948) er direktør for ARKEN siden 1997 og har gennem årene kurateret og medkurateret en lang række udstillinger inden for moderne kunst og samtidskunst. Han er medredaktør på ARKENs kataloger og forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin.

Gether har bidraget til ARKENs udstillingskataloger såvel som til eksterne tidsskrifter og antologier med artikler om danske og internationale kunstnere som Vincent van Gogh, Lawrence Weiner, Damien Hirst, Andreas Golder, Edvard Munch, Per Kirkeby og Carl-Henning Pedersen. Han har desuden skrevet en række artikler om kunstmuseets funktion i forhold til publikum, kulturarven og det internationale.

Gether er uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet (1982) med en afhandling om Kai Nielsen, der udkom i bogform i 1986. Han var fra 1986-95 leder af Vestsjællands Kunstmuseum og er fra 2007 adjungeret professor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet. Gether har i sin forskning fokus på international og dansk samtidskunst, museologi og kunstteori og har forsket i vitalisme mht. bl.a. Kai Nielsen, Edvard Munch og Henry Heerup.

Gether har en række bestyrelses- og udvalgsposter, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Henie Onstad Kunstsenter (2010-13), medlem af advisory board ved Afdeling for Oplevelsesledelse, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet (2007) og medlem af styregruppen for Danske Initiativpuljer (2006-2009).

Læs mere om Gethers forskning her og her

Forskere på ARKEN

Dorthe Juul Rugaard, mag.art.

Seniorkurator & samlingschef

Dorthe Juul Rugaard (f. 1972) er seniorkurator & samlingschef på ARKEN.

Rugaard har kurateret en lang række udstillinger med dansk og international kunst, herunder Dyr i kunsten (2020), Van Gogh (2018-19), Candice Breitz. Love Story (2018), My Music (2017-18), Kunst i sollys (2015 og 2016) og Palle Nielsen. Modellen (2014).

Rugaard deltog fra 2016-18 i det tværinstitutionelle forskningsnetværk TAKE PART og fra 2014-16 i ARKENs forskningsprojekt Deltagerisme. Dogme og mulighedsfelt. Fra 2011-13 deltog hun i det tværinstitutionelle udstillings- og forskningsprojekt Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab. Rugaard var i den forbindelse medredaktør på antologien Rum for Medborgerskab (2014).

Rugaard har bidraget til antologier, tidsskrifter og kataloger med kunstteoretiske artikler og artikler om danske og internationale kunstnere som Palle Nielsen, Karoline H. Larsen, Anselm Reyle og Peter Bonde.

Rugaard blev uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 1999 med en afhandling om kontekstbaseret og relationel samtidskunst i et æstetikteoretisk og avantgardehistorisk perspektiv. Rugaard har i sin forskning fokus på samtidskunst, herunder forskellige former for deltagelse, performativitet og medier.

Læs mere om Rugaards forskning her

Forskere på ARKEN

Gry Hedin, mag.art. og ph.d.

Museumsinspektør

Gry Hedin (f. 1974) er museumsinspektør på ARKEN siden 2018 med ansvar for ARKENs forskning og kataloger. Hun redigerer desuden forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin og kuraterer udstillinger.

Hedin er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og blev i 2012 ph.d. fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet med afhandlingen Skrig, Sult og Frugtbarhed (2012) om Darwin-receptionen i Norden. Hendes forskning fokuserer på forholdet mellem kunst, litteratur og naturvidenskab i Norden fra 1780 til i dag og på museologiske problemstillinger.

Hedin har været forfatter og redaktør på en række forskningsbaserede antologier og udstillingskataloger, blandt andet Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne landskab (2018), Artistic Visions of the Anthropocene North. Climate Change and Nature in Art (2018) og J.P. Jacobsen og kunsten (2016). Herudover har hun bidraget med mere end 20 fagfællebedømte artikler til danske og internationale tidsskrifter og udstillingskataloger. Hun holder jævnligt oplæg på internationale konferencer samt formidlende foredrag, og hun har arrangeret konferencen Art and Presence. A conference on art, atmosphere, museums and presence (2017) på Syddansk Universitet.

Hun har været initiativtager og projektleder på flere tværinstitutionelle forskningsprojekter, bl.a. Kunst og videnskab i guldalderen støttet af Carlsbergfondet, Kunstnerkolonien i Faaborg 1880-1925 støttet af Ny Carlsbergfondet, Kunst og nærvær støttet af Velux Fondens museumssatsning og J.P. Jacobsen og kunsten støttet af Kulturministeriets forskningsudvalg og Novo Nordisk Fonden. Hun er censor ved bl.a. Københavns Universitet, hvor hun også har undervist.

Læs mere om Hedins forskning her

Forskere på ARKEN

Dea Antonsen, cand.mag.

Museumsinspektør

Dea Antonsen (f. 1985) er museumsinspektør på ARKEN siden 2017 og har stået bag udstillingerne Spor af liv (2021), Ung dansk kunst. Samfundsprognoser (2019), Patricia Piccinini. En kærlig verden (2019), Kære planet (2018), Alphonse Mucha (2018) og Michael Kvium. Cirkus Europa (2017). Tidligere har Antonsen fungeret som assisterende kurator på Palle Nielsen. Modellen (2014), Hotspot Cluj. Ny rumænsk samtidskunst (2013) samt India. Art now (2012) og India. Fashion Now (2012).

I sit kuratoriske virke har Antonsen særligt fokus på feminisme, posthumanisme og økologiske tematikker i samtidskunsten og -filosofien, og hun har en bred faglig indsigt i moderne kunst og samtidskunst.

Antonsen har været redaktør på flere udstillingskataloger og har bidraget med en række artikler. Antonsen har erfaring med undervisning, blandt andet som gæsteunderviser på Det Kongelige Danske Kunstakademi, og hun er en rutineret foredragsholder.

Antonsen er bachelor i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (2012) med tilvalg fra Literaturwissenschaft på Humboldt Universität i Berlin og cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet (2014) med tilvalg fra Department of Culture på JFK Institute på Freie Universität i Berlin. Antonsen afsluttede sin kandidat med specialet Performancemani om institutionaliseringen af performancekunsten i det 21. århundrede.

I 2014 stiftede Antonsen (med Ida Bencke) den kuratoriske platform Laboratoriet for æstetik og økologi, der gennem udstillinger, publikationer og diskursive og performative events arbejder med samtidskunstens tværdisciplinære engagement i posthumanisme og økofeminisme. Laboratoriet eksperimenterer med nye videns- og metodeformater mellem kuratering, kunst og naturvidenskab. I 2017 modtog laboratoriet Schadeprisen.

Læs mere om Antonsens forskning her

Forskere på ARKEN

Foto: David Stjernholm

Nanna Stjernholm, cand.mag.

Museumsinspektør

Nanna Stjernholm er kurator på ARKENs udstilling KVINDER. Hun har tidligere arbejdet som assisterende kurator på bl.a. Louisiana og Den Frie Udstillingsbygning og har som freelancekurator kurateret en lang række udstillinger i både Danmark og udlandet. Blandt andre: Vibrant Matter (SAK Kunstbygning, 2018), Face of Another (Galleri Susanne Ottesen, 2018), Spooky Action at a Distance (Bus Projects, Melbourne, 2016) og Notes on Location (Den Frie Udstillingsbygning, 2015).

I sit kuratoriske virke har Nanna Stjernholm et særligt fokus på samtidsskulptur, feminisme, performativitet, nymaterialisme og økokritik. Nanna Stjernholm har redigeret flere bøger og udstillingskataloger, bl.a. monografien Viera Collaro – Essence of Light (2017). Hun har bidraget til redigering af oeuvrekataloget Per Kirkeby – The Bricks (Verlag der Buchhandlung Walther König, 2019) og monografien Dea Trier Mørch (Louisiana, 2019). Nanna Stjernholm har derudover skrevet en række artikler og tekster til både kataloger og udstillinger, herunder: Silas Inoue, Amalie Jakobsen, Christine Overvad Hansen, Lea Guldditte Hestelund og Pia Eikaas.

Nanna Stjernholm er cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet (2018), hvor hun afsluttede sin uddannelse med specialet Prinsens have – en nymaterialistisk læsning af Emil Westman Hertz’ oeuvre. Siden har hun skrevet forskningsartikler om Emil Westman Hertz og arbejder aktuelt på en monografi om hans oeuvre.

Læs mere om Stjernholms forskning her

Forskere på ARKEN

Foto: David Stjernholm

Katrine K. Pedersen, cand.mag.

Leder af ARKEN Undervisning

Katrine K. Pedersen (f. 1977) er cand.mag. i dansk og retorik og har siden oktober 2017 været ansvarlig for ARKEN Undervisning.

Katrine K. Pedersens forskningsinteresser retter sig mod børn og unges digitale kultur. Hendes seneste projekt, Commercialisation of Media as a Condition for Young People’s Communities – A qualitative study of Danish youths’ local communities in relation to new commercial technology, er udført for The British Film Institute og Det Danske Filminstitut. Hun er researchpartner på projektet GIFT under Horizon 2020, et samarbejde mellem IT-Universitetet, University of Nottingham, SF MOMA, Munchmuseet m.fl., der undersøger nye teknologier til anvendelse i museumsformidling.

Katrine K. Pedersen er forfatter hos Gyldendal og det New York-baserede forlag Pan & The Dream, der er specialiseret i samtidskunst. Hun har udgivet fem bøger: Modkultur (2011), Phono Sapiens (2016), The Emperor’s New Clothes – Art and Censorship In a Digital Era (2017), De digitalt udsatte (2018) og La Belle et la Bête (2018), der alle handler om kunsten og kulturens rolle i en digital tidsalder.

Hun har undervist som ekstern lektor ved Københavns Universitet og skrevet over 50 artikler – primært journalistiske –  for danske og internationale tidsskrifter og magasiner samt været en del af SCENARIO Magazines advisory board. Hun har i perioden 2012-2017 haft researchbase i Silicon Valley og har rådgivet danske såvel som internationale virksomheder, organisationer og kulturinstitutioner i kommunikation, formidling og digital udvikling. Hun har været ansvarlig for udvikling og forskning ved Det Danske Filminstitut og Medierådet og rådgiver som en del af Børns Vilkårs advisory board bl.a. organisationen i digitalisering af rådgivningstilbud for børn og unge. Hun er stifter af den internationale blog The Human Situation 2.0, forlaget Loopland Press, Tænketanken Digital Bæredygtighed og Art & Tech Lab på ARKEN.

Læs mere om Pedersens forskning her

Forskere på ARKEN

Dehlia Hannah, ph.d.

Post doc.

Dehlia Hannah (f. 1978) er forsker på ARKEN med et postdoc-projekt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. Projektet Rewilding the Museum, der påbegyndtes i april 2021, er finansieret af Ny Carlsberg Fondet. Projektet undersøger kunstmuseets status inden for den antropocæne tidsalders skrøbelige økologi.

Hannah er filosof og kurator og har en ph.d. i filosofi fra Columbia University med æstetik, videnskabsfilosofi og naturfilosofi som særlige interesseområder. Et tilbagevendende tema i hendes forskning er, hvordan ny videnskab og teknologi ligger til grund for vores forestillinger om naturen.

Hannah har skrevet en lang række artikler, essays og bøger. Hendes nyeste bog A Year Without a Winter (Columbia University Press, 2018) anskuer klimaforandringerne fra nye vinkler ved at gå tilbage og undersøge de miljømæssige forhold, som Frankenstein blev skrevet under, specielt de globale eftervirkninger af Tambora-vulkanens udbrud i 1815. Hun har desuden redigeret en række bøger. Blandt andet Julius von Bismarck — Talking to Thunder (Hatje Cantz, 2019) og Julian Charrière—Toward No Earthly Pole (Mousse, 2020). Hendes Routledge Handbook of Art and Science and Technology Studies (Routledge, 2021) er under udgivelse.

Blandt de udstillinger, hun har kurateret, kan nævnes Placing the Golden Spike: Landscapes of the Anthropocene (Milwaukee, 2015), Control: Experiment (Stockholm, 2016), Dressing in a World of Endless Rainfall (København, 2016), Emerge: A Festival of Futures (Phoenix, 2017), samt den stedsspecifikke installation Fabian Knecht—Isolation (52°33’44.1”N 14°03’12.8”E) (Buchow, 2019).

Hannah har tidligere haft stillinger som postdoc ved Science History Institute i Philadelphia og som Research Curator og Visiting Assistant Professor ved Arizona State University og University of Toronto. Som Mads Øvlisen postdoc-stipendiat ved Aalborg Universitet har hun i sit seneste projekt An Imaginary Museum of Philosophical Monsters undersøgt den rolle, som tankeeksperimenter og imaginære væsner, steder og ting har spillet i den filosofiske tænkning.

Læs mere om Hannahs forskningsprojekt her

Forskere på ARKEN