fbpx

Forskere på ARKEN

Læs mere om ARKENs forskere.

Christian Gether, adj. professor, mag.art & cand.mag.

Direktør

Christian Gether (f. 1948) er direktør for ARKEN siden 1997 og har gennem årene kurateret og medkurateret en lang række udstillinger inden for moderne kunst og samtidskunst. Han er medredaktør på ARKENs kataloger og forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin.

Gether har bidraget til ARKENs udstillingskataloger såvel som til eksterne tidsskrifter og antologier med artikler om danske og internationale kunstnere som Vincent van Gogh, Lawrence Weiner, Damien Hirst, Andreas Golder, Edvard Munch, Per Kirkeby og Carl-Henning Pedersen. Han har desuden skrevet en række artikler om kunstmuseets funktion i forhold til publikum, kulturarven og det internationale.

Gether er uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet (1982) med en afhandling om Kai Nielsen, der udkom i bogform i 1986. Han var fra 1986-95 leder af Vestsjællands Kunstmuseum og er fra 2007 adjungeret professor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet. Gether har i sin forskning fokus på international og dansk samtidskunst, museologi og kunstteori og har forsket i vitalisme mht. bl.a. Kai Nielsen, Edvard Munch og Henry Heerup.

Gether har en række bestyrelses- og udvalgsposter, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Henie Onstad Kunstsenter (2010-13), medlem af advisory board ved Afdeling for Oplevelsesledelse, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet (2007) og medlem af styregruppen for Danske Initiativpuljer (2006-2009).

Læs mere om Gethers forskning her og her

Forskere på ARKEN

Naja Rasmussen, cand.mag.

Kunstfaglig chef

Naja Rasmussen (f. 1980) er kunstfaglig chef på ARKEN og har arbejdet på museet siden 2006 med få års fravær. Rasmussen har som kurator haft ansvar for tilrettelæggelse og realisering af udstillingerne Elsket af Picasso. Kærlighedens magt (2019), J.F. Willumsen. Farver og striber (2018), Ugo Rondinone. ensomhedens sprog (2017), Gys! Er den levende (2017), Niki de Saint Phalle (2016), Naturligvis (2014), Frida Kahlo. Et liv i kunsten (2013), og Treffpunkt. Berlin (2012).

Som redaktør har Rasmussen haft ansvar for udstillingskatalogerne Frida Kahlo. Et liv i kunsten (2013) og Treffpunkt. Berlin (2012) samt udgivelsen The Dresing Donation (2011). Rasmussen har bidraget med artikler til danske og internationale kunstpublikationer og udstillingskataloger og har skrevet om blandt andre Erik Steffensen, Jeanette Hillig, Troels Sandegaard og Darren Almond. Som del af sin forskningsformidling på ARKEN har hun skrevet om samtidskunst fra og om Berlin, hyperrealisme, posthumanisme og menneskekopien i kunsten, J.F. Willumsens livsværk og inspiration i masse- og populærkulturen samt flere artikler om Niki de Saint Phalle og hendes materialitetsundersøgelser og feminisme. Rasmussens fagfællebedømte forskningsartikel om Pablo Picassos kvindeskildringer bygger på feministisk blikteori med fokus på køn, begær og lysten til at se og blive set.

I sin forskning er Naja Rasmussen særligt optaget af perceptions- og receptionsteori, visuel kulturteori samt museologi herunder arkivbaseret kuratering, fænomenologi, materialitet, konceptkunst samt æstetisk og feministisk teori. Rasmussen har desuden stor undervisningserfaring fra blandt andet Folkeuniversitetet og er en rutineret foredragsholder.

Naja Rasmussen er uddannet cand.mag. i visuel kultur fra Københavns Universitet med speciale i formidling og reception af samtidskunst på kunstfestivaler og biennaler.

Læs mere om Rasmussens forskning her

Forskere på ARKEN

Dorthe Juul Rugaard, mag.art.

Seniorkurator & samlingschef

Dorthe Juul Rugaard (f. 1972) er seniorkurator & samlingschef på ARKEN.

Rugaard har kurateret en lang række udstillinger med dansk og international kunst, herunder Dyr i kunsten (2020), Van Gogh (2018-19), Candice Breitz. Love Story (2018), My Music (2017-18), Kunst i sollys (2015 og 2016) og Palle Nielsen. Modellen (2014).

Rugaard deltog fra 2016-18 i det tværinstitutionelle forskningsnetværk TAKE PART og fra 2014-16 i ARKENs forskningsprojekt Deltagerisme. Dogme og mulighedsfelt. Fra 2011-13 deltog hun i det tværinstitutionelle udstillings- og forskningsprojekt Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab. Rugaard var i den forbindelse medredaktør på antologien Rum for Medborgerskab (2014).

Rugaard har bidraget til antologier, tidsskrifter og kataloger med kunstteoretiske artikler og artikler om danske og internationale kunstnere som Palle Nielsen, Karoline H. Larsen, Anselm Reyle og Peter Bonde.

Rugaard blev uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 1999 med en afhandling om kontekstbaseret og relationel samtidskunst i et æstetikteoretisk og avantgardehistorisk perspektiv. Rugaard har i sin forskning fokus på samtidskunst, herunder forskellige former for deltagelse, performativitet og medier.

Læs mere om Rugaards forskning her

Forskere på ARKEN

Gry Hedin, mag.art. og ph.d.

Museumsinspektør

Gry Hedin (f. 1974) er museumsinspektør på ARKEN siden 2018 med ansvar for ARKENs forskning og kataloger. Hun redigerer desuden forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin og kuraterer udstillinger.

Hedin er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og blev i 2012 ph.d. fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet med afhandlingen Skrig, Sult og Frugtbarhed (2012) om Darwin-receptionen i Norden. Hendes forskning fokuserer på forholdet mellem kunst, litteratur og naturvidenskab i Norden fra 1780 til i dag og på museologiske problemstillinger.

Hedin har været forfatter og redaktør på en række forskningsbaserede antologier og udstillingskataloger, blandt andet Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne landskab (2018), Artistic Visions of the Anthropocene North. Climate Change and Nature in Art (2018) og J.P. Jacobsen og kunsten (2016). Herudover har hun bidraget med mere end 20 fagfællebedømte artikler til danske og internationale tidsskrifter og udstillingskataloger. Hun holder jævnligt oplæg på internationale konferencer samt formidlende foredrag, og hun har arrangeret konferencen Art and Presence. A conference on art, atmosphere, museums and presence (2017) på Syddansk Universitet.

Hun har været initiativtager og projektleder på flere tværinstitutionelle forskningsprojekter, bl.a. Kunst og videnskab i guldalderen støttet af Carlsbergfondet, Kunstnerkolonien i Faaborg 1880-1925 støttet af Ny Carlsbergfondet, Kunst og nærvær støttet af Velux Fondens museumssatsning og J.P. Jacobsen og kunsten støttet af Kulturministeriets forskningsudvalg og Novo Nordisk Fonden. Hun er censor ved bl.a. Københavns Universitet, hvor hun også har undervist.

Læs mere om Hedins forskning her

Forskere på ARKEN

Dea Antonsen, cand.mag. (Barselsorlov)

Museumsinspektør

Dea Antonsen (f. 1985) er museumsinspektør på ARKEN siden 2017 og har stået bag udstillingerne Ung dansk kunst. Samfundsprognoser (2019), Patricia Piccinini. En kærlig verden (2019), Kære planet (2018), Alphonse Mucha (2018) og Michael Kvium. Cirkus Europa (2017). Tidligere har Antonsen fungeret som assisterende kurator på Palle Nielsen. Modellen (2014), Hotspot Cluj. Ny rumænsk samtidskunst (2013) samt India. Art now (2012) og India. Fashion Now (2012).

I sit kuratoriske virke har Antonsen særligt fokus på feminisme, posthumanisme og økologiske tematikker i samtidskunsten og -filosofien, og hun har en bred faglig indsigt i moderne kunst og samtidskunst.

Antonsen har været redaktør på flere udstillingskataloger og har bidraget med en række artikler. Antonsen har erfaring med undervisning, blandt andet som gæsteunderviser på Det Kongelige Danske Kunstakademi, og hun er en rutineret foredragsholder.

Antonsen er bachelor i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (2012) med tilvalg fra Literaturwissenschaft på Humboldt Universität i Berlin og cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet (2014) med tilvalg fra Department of Culture på JFK Institute på Freie Universität i Berlin. Antonsen afsluttede sin kandidat med specialet Performancemani om institutionaliseringen af performancekunsten i det 21. århundrede.

I 2014 stiftede Antonsen (med Ida Bencke) den kuratoriske platform Laboratoriet for æstetik og økologi, der gennem udstillinger, publikationer og diskursive og performative events arbejder med samtidskunstens tværdisciplinære engagement i posthumanisme og økofeminisme. Laboratoriet eksperimenterer med nye videns- og metodeformater mellem kuratering, kunst og naturvidenskab. I 2017 modtog laboratoriet Schadeprisen.

Læs mere om Antonsens forskning her

Forskere på ARKEN

Foto: Tina Agnew

Katrine K. Pedersen, cand.mag.

Leder af ARKEN Undervisning

Katrine K. Pedersen (f. 1977) er cand.mag. i dansk og retorik og har siden oktober 2017 været ansvarlig for ARKEN Undervisning.

Katrine K. Pedersens forskningsinteresser retter sig mod børn og unges digitale kultur. Hendes seneste projekt, Commercialisation of Media as a Condition for Young People’s Communities – A qualitative study of Danish youths’ local communities in relation to new commercial technology, er udført for The British Film Institute og Det Danske Filminstitut. Hun er researchpartner på projektet GIFT under Horizon 2020, et samarbejde mellem IT-Universitetet, University of Nottingham, SF MOMA, Munchmuseet m.fl., der undersøger nye teknologier til anvendelse i museumsformidling.

Katrine K. Pedersen er forfatter hos Gyldendal og det New York-baserede forlag Pan & The Dream, der er specialiseret i samtidskunst. Hun har udgivet fem bøger: Modkultur (2011), Phono Sapiens (2016), The Emperor’s New Clothes – Art and Censorship In a Digital Era (2017), De digitalt udsatte (2018) og La Belle et la Bête (2018), der alle handler om kunsten og kulturens rolle i en digital tidsalder.

Hun har undervist som ekstern lektor ved Københavns Universitet og skrevet over 50 artikler – primært journalistiske –  for danske og internationale tidsskrifter og magasiner samt været en del af SCENARIO Magazines advisory board. Hun har i perioden 2012-2017 haft researchbase i Silicon Valley og har rådgivet danske såvel som internationale virksomheder, organisationer og kulturinstitutioner i kommunikation, formidling og digital udvikling. Hun har været ansvarlig for udvikling og forskning ved Det Danske Filminstitut og Medierådet og rådgiver som en del af Børns Vilkårs advisory board bl.a. organisationen i digitalisering af rådgivningstilbud for børn og unge. Hun er stifter af den internationale blog The Human Situation 2.0, forlaget Loopland Press, Tænketanken Digital Bæredygtighed og Art & Tech Lab på ARKEN.

Læs mere om Pedersens forskning her

Forskere på ARKEN

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.