Forskere på ARKEN

Læs mere om ARKENs forskere.

Dorthe Juul Rugaard, mag.art.

Seniorkurator & samlingschef

Dorthe Juul Rugaard (f. 1972) er seniorkurator & samlingschef på ARKEN.

Rugaard har kurateret en lang række udstillinger med dansk og international kunst, herunder Dyr i kunsten (2020), Van Gogh (2018-19), Candice Breitz. Love Story (2018), My Music (2017-18), Kunst i sollys (2015 og 2016) og Palle Nielsen. Modellen (2014).

Rugaard deltog fra 2016-18 i det tværinstitutionelle forskningsnetværk TAKE PART og fra 2014-16 i ARKENs forskningsprojekt Deltagerisme. Dogme og mulighedsfelt. Fra 2011-13 deltog hun i det tværinstitutionelle udstillings- og forskningsprojekt Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab. Rugaard var i den forbindelse medredaktør på antologien Rum for Medborgerskab (2014).

Rugaard har bidraget til antologier, tidsskrifter og kataloger med kunstteoretiske artikler og artikler om danske og internationale kunstnere som Palle Nielsen, Karoline H. Larsen, Anselm Reyle og Peter Bonde.

Rugaard blev uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 1999 med en afhandling om kontekstbaseret og relationel samtidskunst i et æstetikteoretisk og avantgardehistorisk perspektiv. Rugaard har i sin forskning fokus på samtidskunst, herunder forskellige former for deltagelse, performativitet og medier.

Læs mere om Rugaards forskning her

Forskere på ARKEN

Foto: Franne Voigt

Nanna Stjernholm, cand.mag.

Museumsinspektør

Nanna Stjernholm er kurator på ARKENs udstilling KVINDER. Hun har tidligere arbejdet som assisterende kurator på bl.a. Louisiana og Den Frie Udstillingsbygning og har som freelancekurator kurateret en lang række udstillinger i både Danmark og udlandet. Blandt andre: Vibrant Matter (SAK Kunstbygning, 2018), Face of Another (Galleri Susanne Ottesen, 2018), Spooky Action at a Distance (Bus Projects, Melbourne, 2016) og Notes on Location (Den Frie Udstillingsbygning, 2015).

I sit kuratoriske virke har Nanna Stjernholm et særligt fokus på samtidsskulptur, feminisme, performativitet, nymaterialisme og økokritik. Nanna Stjernholm har redigeret flere bøger og udstillingskataloger, bl.a. monografien Viera Collaro – Essence of Light (2017). Hun har bidraget til redigering af oeuvrekataloget Per Kirkeby – The Bricks (Verlag der Buchhandlung Walther König, 2019) og monografien Dea Trier Mørch (Louisiana, 2019). Nanna Stjernholm har derudover skrevet en række artikler og tekster til både kataloger og udstillinger, herunder: Silas Inoue, Amalie Jakobsen, Christine Overvad Hansen, Lea Guldditte Hestelund og Pia Eikaas.

Nanna Stjernholm er cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet (2018), hvor hun afsluttede sin uddannelse med specialet Prinsens have – en nymaterialistisk læsning af Emil Westman Hertz’ oeuvre. Siden har hun skrevet forskningsartikler om Emil Westman Hertz og arbejder aktuelt på en monografi om hans oeuvre.

Læs mere om Stjernholms forskning her

Forskere på ARKEN

Foto: David Stjernholm

Dehlia Hannah, ph.d.

Post doc.

Dehlia Hannah (f. 1978) er forsker på ARKEN med et postdoc-projekt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. Projektet Rewilding the Museum, der påbegyndtes i april 2021, er finansieret af Ny Carlsberg Fondet. Projektet undersøger kunstmuseets status inden for den antropocæne tidsalders skrøbelige økologi.

Hannah er filosof og kurator og har en ph.d. i filosofi fra Columbia University med æstetik, videnskabsfilosofi og naturfilosofi som særlige interesseområder. Et tilbagevendende tema i hendes forskning er, hvordan ny videnskab og teknologi ligger til grund for vores forestillinger om naturen.

Hannah har skrevet en lang række artikler, essays og bøger. Hendes nyeste bog A Year Without a Winter (Columbia University Press, 2018) anskuer klimaforandringerne fra nye vinkler ved at gå tilbage og undersøge de miljømæssige forhold, som Frankenstein blev skrevet under, specielt de globale eftervirkninger af Tambora-vulkanens udbrud i 1815. Hun har desuden redigeret en række bøger. Blandt andet Julius von Bismarck — Talking to Thunder (Hatje Cantz, 2019) og Julian Charrière—Toward No Earthly Pole (Mousse, 2020). Hendes Routledge Handbook of Art and Science and Technology Studies (Routledge, 2021) er under udgivelse.

Blandt de udstillinger, hun har kurateret, kan nævnes Placing the Golden Spike: Landscapes of the Anthropocene (Milwaukee, 2015), Control: Experiment (Stockholm, 2016), Dressing in a World of Endless Rainfall (København, 2016), Emerge: A Festival of Futures (Phoenix, 2017), samt den stedsspecifikke installation Fabian Knecht—Isolation (52°33’44.1”N 14°03’12.8”E) (Buchow, 2019).

Hannah har tidligere haft stillinger som postdoc ved Science History Institute i Philadelphia og som Research Curator og Visiting Assistant Professor ved Arizona State University og University of Toronto. Som Mads Øvlisen postdoc-stipendiat ved Aalborg Universitet har hun i sit seneste projekt An Imaginary Museum of Philosophical Monsters undersøgt den rolle, som tankeeksperimenter og imaginære væsner, steder og ting har spillet i den filosofiske tænkning.

Læs mere om Hannahs forskningsprojekt her

Forskere på ARKEN