VELKOMMEN PÅ KUNSTENS Ø

Nyt landskab omkring museet.

Drone-optagelse af Kunstens Ø. Fotograf: Thomas Mikkel Jensen, Ishøj Kommune

Kunstens Ø er virkeliggørelsen af en drøm, helt tilbage fra museets opførelse, om at skabe bedre harmoni mellem museets karakteristiske maritime arkitektur og det omkringliggende landskab. Oprindelig var det meningen, at ARKEN skulle ligge på stranden som et strandet skib. Det måtte imidlertid opgives af fredningsmæssige årsager, og museet blev flyttet ind i landet.

En fantastisk donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gjorde det muligt at realisere drømmen om et ARKEN omgivet af vand i 2016.

Overgang fra natur til kultur

Arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller og Grønborg – der i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter står bag projektet – arbejder med overgange. Overgange fra natur til kultur, fra det vilde til det raffinerede, fra det fysiske til det åndelige.

Der er nu bygget tre vejbroer, to gangbroer, laguner, skov, klitter og varierende beplantning til at udgøre de primære elementer i den vekslende og uformel scenografi omkring ARKEN. Det tætte krat mod havsiden er fjernet, og der er nu en god, permanent udsigt mod stranden bl.a. fra ARKENs café. Det bliver også muligt at sejle rundt om museet i kajak og opleve ARKENs maritime arkitektur fra vandsiden.

Museumsdirektør Christian Gether fortæller om visionerne bag Kunstens Ø.

VELKOMMEN PÅ KUNSTENS Ø

Powerless Structures, fig. 101 af Elmgreen & Dragset. ARKEN Museum for Moderne Kunst. Foto Henrik Jauert

ARKENs nye vartegn

Parkeringsarealerne er placeret uden for øen, mens museets forplads befinder sig på selve øen. En ankomstbro fører de besøgende over til museet, og broen er anbragt skævt på ARKENs hovedakse, så indgangen står som en dynamisk og dramatisk overgang fra natur til kultur.

På forpladsen hilser ARKENs nye vartegn, Elmgreen & Dragsets forrygende rytterstatue af en jublende dreng højt på hest, vores gæster velkommen.

Læs mere her.

Skulpturpark i støbeskeen

På længere sigt arbejdes på at etablere en skulpturpark omkring ARKEN. Her skal være skulpturer, som på forskellig vis involverer de besøgende – skulpturer som man kan gå ind i, op på eller igennem, som man kan flytte på, dreje eller arbejde videre på.

På den måde vil skulpturparken ligge i forlængelse af museets idé om at involvere og engagere den besøgende – og at spille videre på den besøgendes egen kreativitet.

VELKOMMEN PÅ KUNSTENS Ø

Oversigtskort over ARKEN og museets omgivelser, efter etableringen af Kunstens Ø. Illustration: Møller & Grønborg.

VELKOMMEN PÅ KUNSTENS Ø

Kunstens Ø. Foto: Henrik Jauert.

SE OGSÅ