LABORATORIUM FOR KREATIV LÆRING

I Laboratorium for kreativ læring undersøger vi hvordan man kan skabe rum for kreativitet med afsæt i kunsten.

Laboratorium for kreativ læring

I Laboratorium for kreativ læring har ARKEN i tæt samarbejde med folkeskoler i Ishøj, Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Greve Kommune udviklet modeller for, hvordan kulturinstitutioner kan være med til at styrke den åbne skole.

Over en treårig periode har Laboratorium for kreativ læring udviklet metoder, der tager afsæt i museet som eksternt læringsrum og sætter elevernes kreativitet i højsædet. Gennem tætte partnerskaber mellem museum, skole og kommune har fokus været at skabe gensidige læreprocesser, der styrker både elevernes, lærernes og museumsundervisernes kompetencer.

Undervisningsforløb som kreative laboratorier

I Laboratorium for kreativ læring udvikles bæredygtige kreative laboratorieforløb kaldet K-LABs. Et K-LAB tager afsæt i lærings- og kompetencemål, der præciseres kontekstuelt på baggrund af klassetrin, udstilling og fag – og udvikles, udføres og evalueres i partnerskaber med lærerteams.

Et K-LAB består af 10-16 timers undervisning, som varetages af en museumsunderviser og en skolelærer i partnerskab samt forberedende workshops og evaluerende møder med lærerne.

Kig med ind i Laboratorium for kreativ læring

I samarbejde med Skoletjenesten har ARKEN Undervisning produceret to film, som tilbyder et visuelt kig ind i projektets undersøgende undervisningsmetoder.

Filmene beskriver, hvordan kunsten på ARKEN anvendes til at skabe undersøgende laboratorieforløb, hvor tid, rum, undren, kreativitet og samskabelse er i fokus.

I forbindelse med projektet er der desuden produceret to lydfortællinger i samarbejde med lydproducent Christina Leonora Steffensen. Lydfortællingerne følger en gruppe elever og går tæt på deres møde med og refleksioner over kunsten.

Du kan lytte med her

De undervisningsmetoder og praksisforståelser, som er udviklet i forbindelse med Laboratorium for kreativ læring, vil man også møde i de øvrige undervisningsforløb på ARKEN.

Du kan læse mere om Laboratorium for kreativ læring i publikationen Med kunsten som benspænd her

LABORATORIUM FOR KREATIV LÆRING

Længerevarende forløb

LABORATORIUM FOR KREATIV LÆRING

Kickstart

ARKENs kickstartforløb er længerevarende undervisningsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum.

Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN og derudover af klassens videre arbejde på egen hånd. Kickstartforløbet kan afsluttes med et forældre/familiearrangement på ARKEN.

 

Brobyg

På ARKENs brobygningsforløb mødes unge i et fællesskab, hvor de kan diskutere identitet, drømme og uddannelse. Museets udstillinger danner afsæt for forløbet, som giver inspiration til at formulere fremtidsønsker og til at se sig selv i nye sammenhænge.

 

Kunstdreven innovation

Kunstdrevne innovationsforløb er samarbejdsforløb, som planlægges, udføres og evalueres i samarbejde mellem ARKEN og uddannelsesinstitutionen. Eleverne arbejder projektorienteret og kreativt i et krydsfelt mellem et fagligt område (som lærerne definerer), inspiration fra udvalgte kunstværker, innovative processer og en overordnet problemstilling. Efter aftale inddrages Teknologisk Instituts FabLab i forløbet. Forløbets varighed er tre dage à fire timer.

Book et forløb

Målgruppe

De længerevarende forløb henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Forløbenes indhold aftales individuelt.

 

Book et længerevarende forløb

 

Kickstart                   4000 kr.

K-lab                         8000 kr.

Brobygning             8000 kr.

Innovationsforløb   8000 kr.

Forældrearrangement kan tilkøbes i alle forløb for 600 kr.

Kontakt ARKEN Undervisning på [email protected]

 

LABORATORIUM FOR KREATIV LÆRING