ARKENs arkitektur

ARKENs karakteristiske skibsarkitektur spiller sammen med omgivelserne og skaber en sanselig ramme om kunsten.
ARKENs arkitektur

ARKENs arkitektur. Foto: Torben Petersen

Fakta

Da der i 1988 blev udskrevet en arkitektkonkurrence for etableringen af et nyt kunstmuseum på Københavns Vestegn, vandt den kun 25-årige arkitektstuderende Søren Robert Lund med et visionært forslag.

Han ville inkorporere landskabets linjer i museumsarkitekturen, der skulle spille sammen med kysten og klitlandskabet. Hans vision var at bruge et strandet skib som metafor for ARKENs udformning.

Siden åbningen i 1996 har ARKEN ligget som en stor skulptur ud til Køge Bugt, og museets arkitektur er inspireret af de maritime omgivelser. ARKENs akser rækker ud i landskabet som lange arme, der forbinder museet til stedet og byder indenfor til en anderledes museumsoplevelse.

1988: Søren Robert Lund vinder arkitektkonkurrencen

 

1996: ARKEN indvies og får sit navn

 

2008: ARKEN udbygges 1. gang

 

2009: ARKEN udbygges 2. gang

 

2016: Kunstens Ø indvies

Skibsmetafor

ARKENs arkitektur og identitet kredser om beliggenheden ved vandet. Ligesom på et skib er mange af bygningens konstruktioner synlige. Både inde og ude ses fragmenter af skibselementer. For eksempel er brugen af bolten og møtrikken hentet fra skibsarkitekturen, ligesom den synlige rørføring under loftet og den rungende akustik leder tankerne hen på et stort skib.

Skibsmetaforen går igen i museets mange funktioner, der er med til at gøre museumsbesøget til en totaloplevelse. Udover ARKENs udstillingsrum, hvor man kan opleve samlingen og de skiftende særudstillinger, så rummer ARKEN også en lang række publikumsfaciliteter, bl.a. ARKEN SHOP, filmsalen og kreative værksteder til børn.

Foyeren er et samlingssted, der giver adgang til museets mange funktioner. Kunstaksen er Danmarks største udstillingsrum og udgør ARKENs hovedskib og rygrad. Biaksen skærer sig ind i Kunstaksen med sin markante, røde farve og fungerer som et forbindelsessted mellem foyeren og kunstaksen. ARKEN CAFÉ er formet som et svævende skibsdæk, der hænger på siden af museet. Herfra fuldendes den maritime stemning med udsigten over Køge Bugt.

ARKENs arkitektur

ARKEN CAFÉ. Foto: Torben Petersen

En dekonstruktiv form

ARKENs arkitektur

ARKENs Biakse. Foto Lars Skaaning

ARKEN er et af de bedste eksempler i Danmark på dekonstruktivistisk arkitektur, der bryder vante former til fordel for skæve vinkler og optisk bedrag.

Den dekonstruktivistiske bølge skyllede ind over Europa i 1980’erne, og det var denne stil, som inspirerede Søren Robert Lund til at forme ARKEN som et fragmenteret skib. ARKENs udformning vidner om Søren Robers Lund vision for en museumsarkitektur, der er ligeså visionær som kunsten.

Med dekonstruktivistisk arkitektur nedbrydes genkendelige former, som splintres, overlappes og sættes sammen på nye måder. I ARKENs tilfælde peger bygningens linjer i mange forskellige retninger, og grundplanen udgør en række sammensatte bygningsdele, der er føjet sammen på en ekspressiv måde.

Sanselig arkitektur

ARKENs arkitekt, Søren Robert Lund, tænkte i stærke kontraster, fra de nøgne betongrå vægge til de røde vægge i Biaksen og garderoben. Store åbne rum som efterfølges af små lukkede, skaber dramatiske overgange.

Rummenes skæve vinkler gør arkitekturen overraskende, dynamisk og kontrastfyldt, og museet er bygget til at udfordre øjet og balancen. De buede vægge, de forskudte niveauer, lysindfaldene, de synlige konstruktioner og markante farver stimulerer sanserne og opleves med hele kroppen.

Udvidelser

ARKEN er blevet udvidet af flere omgange.

I 2008 åbnede museet dørene til nye udstillingsrum på i alt 1.600 kvm. Dermed kom ARKENs udstillingsareal op på 5.000 kvm, og museet blev et af Danmarks største. Anna Maria Indrio fra C.F. Møllers Tegnestue står bag udbygningen, som harmonerer med de eksisterende facaders proportioner. De oprindelige udstillingsrum er karakteriseret ved højt til loftet og vægge i rå stil af beton. Derimod har de nye udstillingsrum fra 2008 forsænkede lofter, og rummene ligger som hvide bokse efter hinanden.

I 2009 blev ARKEN udvidet med yderligere 1.100 kvm på baggrund af en generøs donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde. ARKENs oprindelige arkitekt, Søren Robert Lund, tegnede et nyt indgangsparti, der blev større og lysere. Samtidig fik ARKEN SHOP en mere fremtrædende plads. I samme omgang blev et af de uoverdækkede gårdrum ombygget til skulptursal.

ARKENs arkitektur

ARKENs nye udstillingsrum, indviet i 2008. Foto: Lars Skaaning

Kunstens Ø

ARKENs arkitektur

Kunstens Ø. Foto: Torben Petersen

I 2016 blev et nyt landskab omkring museet indviet. Kunstens Ø er virkeliggørelsen af drømmen om at skabe bedre harmoni mellem museets karakteristiske maritime arkitektur og det omkringliggende landskab. Oprindelig var det meningen, at ARKEN skulle ligge på stranden som et strandet skib. Det måtte imidlertid opgives af fredningsmæssige årsager, og museet blev flyttet ind i landet. En fantastisk donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har gjort det muligt at realisere drømmen om et ARKEN omgivet af vand.

Overgang fra natur til kultur

Arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller og Grønborg – der i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter står bag Kunstens Ø – arbejder med overgange. Overgange fra natur til kultur, fra det vilde til det raffinerede, fra det fysiske til det åndelige. Tre vejbroer, to gangbroer, laguner, skov, klitter og varierende beplantning udgør de primære elementer i den vekslende scenografi omkring ARKEN. Det tætte krat mod havsiden er fjernet, og der er nu en god, permanent udsigt mod stranden bl.a. fra ARKENs café.

ARKENs nye vartegn

Parkeringsarealerne er placeret uden for øen, mens museets forplads befinder sig på selve øen. En ankomstbro fører de besøgende over til museet, og broen er anbragt skævt på ARKENs hovedakse, så indgangen står som en dynamisk og dramatisk overgang fra natur til kultur. På forpladsen hilser ARKENs nye vartegn, Elmgreen & Dragsets rytterstatue af en jublende dreng højt på hest, vores gæster velkommen.
Læs mere her.

Museumsdirektør Christian Gether fortæller om visionerne bag Kunstens Ø.

Fun facts

ARKENs arkitektur

Foto: Torben Petersen

Hvis ARKENs vægge kunne tale, ville de fortælle at:

 

…ARKEN er 220 meter lang. Det svarer til længden af to fodboldbaner.

…garderobens vægge oprindelig var tænkt beklædt med rød velour for at fremhæve rummets intime stemning.

…det tog otte måneder at støbe betongulvet i Kunstaksen.

…der kun er to hjørner i Kunstaksen.

…ARKEN er 18 meter høj, hvor bygningen er højest. Det svarer til fem etager i en almindelig bygning.

…håndvaskene i toiletrummene under foryeren vejer to tons hver. De er støbt på stedet som noget af det første i bygningen, så ARKEN er i bogstaveligste forstand bygget op omkring disse ’monumenter’.

…den sorte sten i foyeren vejer 36 tons. Det svarer til vægten af fem elefanter. I istiden var Ishøj og hele Køge Bugt dækket af is. Granitblokken står som et monument over fortiden og det ishav, der for tusinder af år siden lå her, hvor ARKEN nu ligger.

SE OGSÅ