OM ART & TECH LAB

ARKEN ART & TECH LAB er et laboratorium for læring, kreativitet, social innovation og demokratisk dannelse.
OM ART & TECH LAB

ART & TECH Camp 2019. Foto: Abdellah Ihadian

Kunsten som teknologiens missing link

I en tid hvor teknologi og kunstig intelligens har transformeret måden vi kommunikerer, interagerer og danner fællesskaber på – og hvor sofistikeret software har skabt nye mulige forbindelser og rum for fællesskaber – har kunsten fået en fornyet aktualitet. I takt med at vores liv bliver stadig mere styret og medieret af kunstige systemer, er der risiko for at mennesker reduceres til produkter og placeres i fællesskaber med  kommercielle strukturer.

Engang påvirkede kulturen den teknologiske udvikling. I dag er det omvendt. Teknologien definerer vores fremtidige vaner og værdier – en smartphone er fx dén gadget, der på kortest tid har ændret stort set alle aspekter af vores liv, lige fra arbejde og fritid til identitetsdannelse, relationer, drømme og søvn.

I ARKEN ART & TECH LAB ser vi kunsten som ‘the missing link’ – som den muskel, der sikrer teknologi med andre værdier og formål end de markedsrelaterede såsom effektivisering, optimering og marketing. Kunsten sikrer kulturel dannelse såvel som historisk og social kontekst.

Samtidskunsten har altid spillet en afgørende rolle i den teknologiske udvikling. Den udfordrer status quo, former tidens trends, udfordrer tabuer og kaster lys over blinde vinkler.

Med samtidskunsten som ramme og teknologien som redskab er formålet med ARKEN ART & TECH LAB:

– at booste unges demokratiske selvværd

– at tilbyde et alternativt rum for innovation og demokratisk dannelse

– at facilitere en samtale om tabuer såvel som trends i tiden

– at uddanne de unge til at identificere skjulte magtstrukturer

– at skabe et normkritisk økosystem

– at skabe konstruktive fællesskaber

OM ART & TECH LAB

ART & TECH Camp 2019. Foto: Abdellah Ihadian

Playful thinking og visual literacy

ARKENs undervisningsafdeling har over ti års erfaring med at koble kunst og teknologi. Denne erfaring og tilgang sættes i spil gennem playful thinking, interaktionsdesign, æstetiske læringsprocesser og visual literacy.

Playful thinking er et mindset og en eksplorativ tilgang til verden omkring os. Det rummer individuelle perspektiver, nuancer og skaber et undersøgende og spørgende blik på samtiden.

Visual literacy er den værktøjskasse, vi anvender, når vi arbejder med digital børne- og ungekultur. Det er redskaber fra den humanistiske videnskab som klassisk billedanalyse, semiotik, diskursanalyse og hermeneutik. Formålet er at lære at afkode visuelle elementer og få en kritisk bevidsthed om den digitale kultur, der konstant tager nye retninger.