Organisation og ledelse

Organisation og ledelse

ARKENs Indgangsparti. Foto: Henrik Jauert

ARKEN er en selvejende institution.

Museets øverste myndighed er bestyrelsen, som består af seks medlemmer. Derudover har ARKENs medarbejdere valgt to repræsentanter til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen.

Den daglige ledelse af ARKEN varetages af direktør Marie Nipper.

Bestyrelse

Formand

Tidligere direktør Eva Hofman-Bang

Næstformand

Rektor Hanne Leth Andersen

Bestyrelsesmedlemmer

Borgmester Merete Amdisen
Professor Henrik B. Andersen
Nordisk direktør Lars Kirdan

Personalerepræsentanter uden stemmeret

Driftskoordinator Kim Jeilman
Kunstformidler – outreach & community building Gunnar Munksgaard

Direktør

Marie Nipper

Museumsdirektør, mag.art. i kunsthistorie
ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj

Marie Nipper er uddannet mag. art i kunsthistorie. Hun har været direktør på Copenhagen Contemporary i København siden
 2018 og har tidligere været Artistic Director og Senior Curator på Tate i Liverpool samt overinspektør på ARoS i Aarhus. Marie Nipper sidder desuden i bestyrelsen hos bl.a. Tivoli A/S og Bikubenfonden. Gennem de seneste to årtier har Marie Nipper stået bag en lang række udstillinger med danske og internationale kunstnere og iværksat store samarbejdsprojekter med institutioner i både Danmark og udlandet. Senest har hun stået bag Copenhagen Contemporarys mest succesfulde udstilling til dato, Light & Space.

Organisation og ledelse

Marie Nipper. Foto: Petra Kleis

Organisationsdiagram

Organisation og ledelse

Årsrapporter

Her kan du downloade museets årsrapporter fra 1999-2020.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Organisation og ledelse

Petrit Halilaj & Alvaro Urbano, 7th of April 2020 (Quince), 2020. Blomsten i kunsten. Foto: ARKEN

SE OGSÅ