PROJEKTER

ARKEN faciliterer også tværfaglige projekter med eksterne samarbejdspartnere.

Laboratorium for kreativ læring

I Laboratorium for kreativ læring har ARKEN i tæt samarbejde med folkeskoler i Ishøj, Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Greve Kommune udviklet modeller for, hvordan kulturinstitutioner kan være med til at styrke den åbne skole.

Over en treårig periode har Laboratorium for kreativ læring udviklet metoder, der tager afsæt i museet som eksternt læringsrum og sætter elevernes kreativitet i højsædet. Gennem tætte partnerskaber mellem museum, skole og kommune har fokus været at skabe gensidige læreprocesser, der styrker både elevernes, lærernes og museumsundervisernes kompetencer.

Undervejs i projektet har eksperter inden for læring og kreativitet løbende kvalificeret udviklingen af metoder og praksisser til den åbne skole specifikt til glæde for Vestegnens børn og generelt med henblik på udvikling af den åbne skoles potentialer nationalt.

Undervisningsforløb som kreative laboratorier

I Laboratorium for kreativ læring er der udviklet bæredygtige kreative laboratorieforløb kaldet K-LABs. Et K-LAB tager afsæt i lærings- og kompetencemål, der præciseres kontekstuelt på baggrund af klassetrin, udstilling og fag – og udvikles, udføres og evalueres i partnerskaber med lærerteams. Dette er afgørende for projektets forankring på skolerne.

Et K-LAB består af 10-16 timers undervisning, som varetages af en museumsunderviser og en skolelærer i partnerskab samt forberedende workshops og evaluerende møder med lærerne. Henover de tre projektår er der udviklet 120 K-LABs i partnerskaber med de involverede skoler og kommuner.

Kig med ind i Laboratorium for kreativ læring

I samarbejde med Skoletjenesten har ARKEN Undervisning produceret to film, som tilbyder et visuelt kig ind i projektets undersøgende undervisningsmetoder.

Filmene beskriver, hvordan kunsten på ARKEN anvendes til at skabe undersøgende laboratorieforløb, hvor tid, rum, undren, kreativitet og samskabelse er i fokus.

I forbindelse med projektet er der desuden produceret to lydfortællinger i samarbejde med lydproducent Christina Leonora Steffensen. Lydfortællingerne følger en gruppe elever og går tæt på deres møde med og refleksioner over kunsten.

Du kan lytte med her

De undervisningsmetoder og praksisforståelser, som er udviklet i forbindelse med Laboratorium for kreativ læring, vil man også møde i de øvrige undervisningsforløb på ARKEN.

PROJEKTER

Laboratorium for kreativ læring

Forglem mig ej

PROJEKTER

Kulturpakke for ældre i J.F. Willumsen-udstilling

I februar 2018 søsatte ARKEN pilotprojektet Ishøj Kulturpakke for ældre – et partnerskabsprojekt mellem kulturinstitutioner og plejecentre i Ishøj Kommune – til fremme af livskvaliteten hos sårbare ældre og personer med demens. Projektet udsprang af et ønske om at gøre en positiv forskel for sårbare ældre og personer med demens og samtidig udforske, hvad der sker, når man sætter en uformel ramme, hvor målgruppen kan komme i kontakt med egne erindringer via kunst, fællesskab og sansebaserede oplevelser.

Normalt betragtes dementes liv og erindringer som noget, der er tabt. Kunst og kultur giver mulighed for et handlingsfællesskab, der sigter mod den raske og sunde del af mennesket, og hvor sygdom og glemsomhed er sekundært. Gennem kunsten og sansebaserede oplevelser skabes der plads til de ældres liv og erindringer som aktiver, der kan sættes i spil – et nyt sprog for erindringen.

Projektet viste, hvordan kunstnerisk stimulering kan påvirke livskvaliteten for sårbare ældre og demente positivt og være en essentiel ingrediens i arbejdet med at forbedre deres sociale liv og velbefindende. Hos alle ældre kunne ses en positiv effekt i varieret form; stimulering af hukommelsen, persongenkendelse, øget lyst til at kommunikere og interagere samt kreativ udfoldelse i f.eks. sang og tegning.

Pilotprojektet skabte værdi hos alle involverede – ældregrupper, projektteam og kommune. I publikationen Forglem mig ej… deler ARKEN derfor sine erfaringer til inspiration for andre, som arbejder i krydsfeltet mellem mental sundhed og sundhedsfremme, kultur, designprocesser og social innovation.

Du kan downloade publikationen her

Kunstdreven innovation

Kunstdrevne innovationsforløb er samarbejdsforløb, som planlægges, udføres og evalueres i samarbejde mellem ARKEN og uddannelsesinstitutionen. Eleverne arbejder projektorienteret og kreativt i et krydsfelt mellem et fagligt område (som lærerne definerer), inspiration fra udvalgte kunstværker, innovative processer og en overordnet problemstilling. Efter aftale inddrages Teknologisk Instituts FabLab i forløbet. Forløbets varighed er tre dage à fire timer.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Fag og læringsmål
Forløbet har to overordnede læringsmål: Det ene mål er at styrke kreative og innovative kompetencer gennem kunst og kunstneriske processer. Det andet mål sættes kontekstuelt, idet ARKENs aktuelle udstillinger såvel som det specifikke faglige område, eleverne kommer med, er bestemmende for læringsmålene for det enkelte forløb.

ARKENs forløb i Kunstdreven innovation blev udviklet i et partnerskabsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hent inspirationspublikationen om Kunstdreven innovation her

PROJEKTER

Interesseret i at høre mere om projekterne eller i samarbejde? Kontakt [email protected]