PETER BONNÈN

Det har ikke noget med Jesus at gøre, selvom det ligner kister. Prøv i stedet at røre, sanse og lege med Peter Bonnéns skulptur.

Peter Bonnén, To sarkofager, 1997. ARKEN Museum for Moderne Kunst. Foto: Miriam Nielsen

Peter Bonnén

Hvad kommer du i tanke om, når du ser Peter Bonnéns skulptur? Minder den dig om noget? Vækker den en følelse i dig? Eller står den bare dér som to tavse, identiske former i rustbehandlet stål? Spørgsmålene er langt fra overflødige, selvom værkets titel, To sarkofager, er et vink med en vognstang. Skulpturen foran dig har forbindelse til sarkofager, det vil sige kister, som fx et kongepar kunne lægges i. Men du skal selv fornemme, om den dermed har en åndelig eller religiøs betydning for dig, om du får en sanselig oplevelse ud af den, og om du synes, at den har nogle kvaliteter, du kan sætte ord på. Fx skønhed, stilhed, melankoli eller tyngde.

Mellem leg og æstetisk oplevelse

For at komme det nærmere kan du prøve at gå rundt om og ind i mellem skulpturens to identiske dele, stryge hænderne over de rustne overflader, de krumme og de lige, mærke de skarpe hjørner. Bank lidt på dem med hånden eller en gren – har de en lyd? Måske kan du forestille dig, om de er massive eller hule. Og ændrer det på oplevelsen, at der er to sarkofager i stedet for blot én? Prøv at plukke et par blomster eller grene og læg dem på de to skulpturdele, som om et fornemt kongepar fra svundne tider virkelig hvilede for evigt i deres forseglede indre.

Ordet ”sarkofag” er af græsk oprindelse og betyder kødspiser (“Sarx” kød og “Phagos” at spise). Myten siger, at sarkofager oprindeligt blev bygget af en speciel slags kalksten, som kunne opløse kroppen på 40 dage.

Se eller download et kort over alle værker i ARKENs skulpturpark her

Om Peter Bonnén

For Peter Bonnén handler skulpturen ikke om religion eller metafysik, men om formelle ting som form og stoflighed. Hans skulpturer udspringer af den såkaldte minimalisme i kunsten, hvor skulpturens form er helt enkel og ikke forestiller noget eller fortæller nogen historie. Den minimalistiske skulptur skal blot opleves kropsligt og fysisk, som den er. Alligevel giver han os – med titlen og de kistelignende former – anledning til at lege, fornemme og fantasere os vej ind i skulpturen. Peter Bonnén har ikke kun arbejdet med skulptur. Han har fx tidligere lavet happenings som i 1975, hvor han såede en bygmark på Nikolaj Plads i København, og han arbejder også med konceptuelt fotografi. ARKEN har to af disse fotografier i samlingen.

F. 1945 på Frederiksberg.

Var i 1961-62 elev på Den Eksperimenterende Kunstskole, hvor også Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og andre vigtige danske kunstnere gik.

Peter Bonnen kom til at spille en central rolle i rindalisme-debatten, der opstod i kølvandet på oprettelsen af Statens Kunstfond i 1965. Lagerforvalter Peter Rindal og hans støtter var stærke modstandere af den skattefinansierede statsstøtte til kunsten, og de skabte en del postyr over, at Bonnén fik tildelt støtte på grundlag af hans Skulptur i seks dele fra 1964.

Blev i 1973 leder af foreningen Kunst på Arbejdspladsen, der indkøber kunst af yngre kunstnere og lejer den ud til virksomheder.

Peter Bonnén er repræsenteret i mange danske museumssamlinger og har modtaget adskillige hædersbevisninger. Han har desuden fået en vej opkaldt efter sig i udkanten af Ikast.

PETER BONNÈN

Peter Bonnén. Foto: Suste Bonnén

Flere værker af Peter Bonnén

PETER BONNÈN

Peter Bonnén, U.T., 2002-04. ARKEN Museum for Moderne Kunst

PETER BONNÈN

Peter Bonnén, U.T., 2002-04. ARKEN Museum for Moderne Kunst

SE ANDRE VÆRKER I ARKENS SAMLING