Damien Hirst, Kærlighedens paradoks (overgivelse eller autonomi, adskillelse som en forudsætning for forening), 2007