Undervisere & pædagoger

ARKEN tilbyder kurser for lærer- og pædagoggrupper, hvor der arbejdes praktisk og teoretisk med kunsten.

Læringsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. ARKEN tilbyder også særlige lærer- og pædagogkurser i forbindelse med skolestart og udstillingsåbninger, hvor undervisere og pædagogisk personale kan høre om museets læringstilbud tilbud og få inspiration til deres praksis.

Lærerkurser på ARKEN

Lærerkurser

Tag dine kolleger med på museet og få inspiration til din praksis. Hør om udstillinger, lærer- og pædagogworkshops, undervisningstilbud og -materialer.

Næste lærerkursus har fokus på ARKENs kommende udstilling VAN GOGH.

Hvornår

Grundet den store interesse i udstillingen afholder vi to lærerkurser i VAN GOGH:

den 12. september kl. 15-17 (Fuldt booket)

den 18. september kl. 15-17

Målgruppe

Alle undervisere og pædagoger

Pris

Gratis mod tilmelding

Tilmelding

Tilmelding på mail: [email protected] eller tlf. 43 57 34 55, tirsdag-fredag kl. 13-16. Ved tilmelding opgives navn, skole og email på alle kursets deltagere.

OBS

Af hensyn til forplejning bedes I melde afbud senest en uge inden kursets start, såfremt I bliver forhindret i at deltage.

 

Undervisere & pædagoger

Vincent van Gogh, Stynede piletræer ved solnedgang, 1888. Coll. Kröller-Müller Museum, Otterlo

Læringsdage for lærere eller pædagoger

Undervisere & pædagoger

ARKEN tilbyder workshops/læringsdage, der tilpasses den enkelte lærer- eller pædagoggruppes ønsker. Her går vi tæt på museets udstillinger og undervisningstilbud og arbejder praktisk og teoretisk med kunsten i udstillingerne. Deltagerne forholder sig også til, hvordan de kan bruge kunsten og museet i deres egne forløb på skolen eller i børnehaven. Kom som lærerkollegium, fagteam, gruppe af årgangsteams, pædagoggruppe eller anden medarbejdergruppe, der er interesseret i fælles inspiration og forberedelse med kolleger.

Pris afhænger af varighed, deltagerantal og forplejning.

For nærmere information eller booking af workshop: Kontakt ARKEN Undervisning på [email protected] eller tlf. 43 57 34 55, tirsdag-fredag kl. 13-16

 

Projekter

Laboratorium for kreativ læring – Den Åbne Skole i praksis

Projektet Laboratorium for kreativ læring er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og løber fra april 2016 til august 2019.

Gennem partnerskaber med skoler i fem vestegnskommuner undersøger projektet, hvordan Åben Skole kan danne ramme for udvikling af nye metoder til arbejdet med kreativ læring – i krydsfeltet mellem kulturinstitution og skole.

Målet er at styrke elevers læring og at kompetenceudvikle lærere i et gensidigt læringsfællesskab med museets undervisningsafdeling. Det er ligeledes et mål i projektet at skabe bæredygtige partnerskabsmodeller for Åben Skole, der kan integreres lokalt samt inspirere nationalt.

På små ben i billedrum

Projektet På små ben i billedrum er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og løber fra maj 2016 til december 2017.

Projektet har til formål at udvikle (modeller for) varige læringsfællesskaber mellem kultur- og daginstitutioner med henblik på styrkelsen af små børns møde med kunst og kultur.

Gennem partnerskaber mellem ARKEN, Heerup Museum, Ishøj og Rødovre Bibliotek samt daginstitutioner i hhv. Ishøj og Rødovre Kommune undersøger projektet, hvordan ”hands-on” reflekterende læringsfællesskaber mellem pædagoger og kunstformidlere kan igangsætte meningsfulde kulturmøder og aktiviteter for børn i situerede kontekster. Hermed bidrager projektet til, at kunst får en større plads i børns hverdagsliv og til at styrke børns kreative samspil med kulturelle udtryksformer.

Undervisere & pædagoger

Fra et tidligere læringsforløb på ARKEN. Foto: Sofie Amalie Klougart

Inspirationsmateriale

Undervisere & pædagoger

Her kan du finde inspiration til din egen undervisning, som kobler sig til tematikker i ARKENs udstillinger.

På små ben

Publikationen På små ben er blevet til på baggrund af partnerskabsprojektet På små ben i billedrum mellem dag- og kulturinstitutioner i Ishøj og Rødovre Kommune. Med materialet håber vi at inspirere til indgåelse af nye partnerskaber, der kan skabe meningsfulde kulturmøder for børnehavebørn i alderen 3-5 år. Hent publikationen her.

Kunstdreven innovation

ARKEN tilbyder en række tredages innovationsforløb til ungdomsuddannelser under overskriften kunstdreven innovation. Forløbende blev udviklet i et partnerskabsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Hent inspirationspublikationen om Kunstdreven innovation her.

Praktiske informationer

Forbered dit besøg på ARKEN

Efter aftale med ARKEN Undervisning kan lærere og pædagoger, der har booket undervisningsforløb, få gratis entré til museet i forbindelse med forberedelse af efterfølgende besøg med skolen eller daginstitutionen.

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for skoler og daginstitutioner at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et læringsforløb på ARKEN. Meld altid jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: [email protected] .

Madpakker

I efteråret 2018 og frem til den 20 januar 2019 vil det ikke være muligt at spise medbragt mad i ARKENs garderobe. Vi opfordrer til, at man evt. benytter sig af museets udeområder.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen eller daginstitutionen.

Undervisere & pædagoger

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.