Ungdomsuddannelse

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen.

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skole og hverdag og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

BUTTERFLY!

For første gang nogensinde lader ARKEN ’en udefra’ kuratere museets egen kunstsamling. Valget er faldet på den yngre samtidskunstner Esben Weile Kjær, som har skabt totalinstallationen BUTTERFLY!. Ud fra Esben Weile Kjærs egne barndoms- og ungdomsminder opstår et miljø, hvor mere end 50 værker, graffiti, skaterramper og lyd danner en rejse fra nat til dag, og hvor spørgsmål om ’identitet’, ’popkultur’, ’ungdom’ og andet løber som tematiske og sanselige tråde.

I et 90 minutters undervisningsforløb undersøges værkerne og udstillingen gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

Inspirations- og undervisningsmateriale:

Her kan du downloade 3 forskellige zines med udgangspunkt i BUTTERFLY! Hvert zine har sit eget tema. Temaerne er “Popkultur”, “Identitet” og “Nostalgi”. Materialet henvender sig primært til udskoling og ungdomsuddannelser:

Popkultur

Identitet

Nostalgi

Ungdomsuddannelse

Esben Weile Kjær, BUTTERFLY!, 2022. Foto: Courtesy kunstneren

REFIK ANADOL

Kan maskiner tænke? Hvad er forholdet mellem os mennesker, naturen og teknologien? I udstillingen Nature Dreams af den tyrkiske kunstner Refik Anadol tager to kæmpe digitale værker udgangspunkt i massemediernes fremstilling af naturen. Landskaber, vandfald, solnedgange og skove er del af vores fælles forestillinger og tanker om naturen, og hvad der ligner natur. Gennem kunstig intelligens omformes millionvis af naturbilleder til nye, abstrakte skildringer af naturen.  Og på den måde peger Refik Anadol gennem sine værker mod en fremtid, hvor menneskers forhold til teknologien i højere og højere grad er forbundne. Men hvor der samtidigt stilles spørgsmål ved de etiske, æstetiske og klimamæssige konsekvenser både vi og udviklingen af teknologi medfører. Hvordan kan kunsten hjælpe os med at tænke, sanse og handle i et felt mellem natur og teknologi?

I et 90 minutters undervisningsforløb undersøges værkerne og udstillingen gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

I et 180 minutters forløb besøges først udstillingen, hvor værkerne undersøges gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner. Derefter besøges vores kreative værksted til billedskabende arbejde inspireret af besøg i udstillingen.

Ungdomsuddannelse

Refik Anadol, Nature Dreams, 2021. © Refik Anadol Studio

EVA STEEN CHRISTENSEN

Kommer snart:

Udstillingen HYDRA er en udstilling med en af Danmarks mest betydelige, nulevende billedhuggere, Eva Steen Christensen. Udstillingen præsenterer en række af kunstnerens vigtigste værker samt to helt nye skulpturer skabt særligt til ARKEN.

HYDRA er en sansemættet, rumlig udstilling, der udfordrer vores opfattelse af virkeligheden, hvor skulpturerne præsenterer fabulerende alternativer til den vestlige verdens etablerede historier, motiver og billeder.

I et 90 minutters undervisningsforløb undersøges værkerne og udstillingen gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

Forløb i denne udstilling udbydes fra juni 2023.

Ungdomsuddannelse

Eva Steen Christensen, Source, 2020. Foto: Anders Sune Berg

Forløbstyper

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

90 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner. Forløbet udbygges med kreative øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 90-minutters forløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores kreative værksted.

Ugeforløb

ARKEN tilbyder kreative ugeforløb for unge mellem 15 og 25 år. Forløbene foregår som workshops og tilrettelægges i samarbejde mellem museum og ungdoms-/ uddannelsescenter.

Ungdomsuddannelse

Undervisning i kunstaksen. Foto Tina Agnew

Booking og priser

Ungdomsuddannelse

Undervisningsforløb kan bookes tirsdag-fredag. Booking af undervisningsforløb samt spørgsmål til forløb, booking og priser besvares på mail: [email protected]

Undervisning kan bookes fra kl. 9:30.

Priser

90 min.            750 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. kreative øvelser.

180 min.           1.500 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. kreativt værksted.

120 min.           1.200 kr.
“Meta-forløb” for lærer- og pædagoguddannelsen.

Betaling kan foretages i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Book et forløb

Praktiske informationer

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe kan frit benyttes på ARKEN.

Vis hensyn til andre besøgende

ARKENs arkitektur består af store åbne rum. Af den grund forplanter al tale og støj sig nemt fra rum til rum. Vi henstiller derfor til, at der ikke råbes og løbes på museet, og vi beder skoleklasser om at forblive samlet omkring læreren.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme på skolen.

Book et gratis besøg på egen hånd

Det er gratis for ungdomsuddannelser at booke et besøg på egen hånd på museet. Læs mere og book dit besøg her.

Ungdomsuddannelse

Elmgreen & Dragset, Powerless Structures, Fig. 101. ARKENs samling. Foto: Henrik Jauert

SE OGSÅ