Thank for their generous support of the museum in 2023

15. Juni Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Dansk Tennis Fond
Det Obelske Familiefond
Dreyers Fond
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Elly og Aage W Jensens Fond
Estate Ferlov Mancoba
Fredericia
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål
Ishøj Kommune
Knud Højgaards Fond
Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond
Ny Carlsbergfondet
Politiken-Fonden
Realdania
Slots- og Kulturstyrelsen
Solar Fonden af 1978
Statens Kunstfond

Special thanks for their support of ARKEN's building

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Thank you for their generous support of the museum in 2024

A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Det Obelske Familiefond 
Region Hovedstadens Kulturpulje
Roskilde Festival Fonden
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål
Ny Carlsbergfondet
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond