Ledige stillinger

Læs mere om ledige stillinger på ARKEN
Ledige stillinger

Leder til undervisnings- og formidlingsafdeling

ARKEN søger en visionær og nytænkende leder, som skal udvikle museets undervisnings- og formidlingsafdeling og tegne en ny profil for ’Børnenes ARKEN’.

Om ARKEN

ARKEN Museum for Moderne Kunst ligger i Ishøj i den naturskønne Køge Bugt Strandpark. Museet har en samling af kunst fra 1990’erne og frem og udstiller både dansk og international kunst.

Museet er i en institutionel udviklingsproces, hvor nytænkning, relevans og publikum er i fokus. Som et væsentligt led i denne udviklingsproces ønskes en chefprofil, der kan understøtte og bidrage til den igangværende gentænkning af undervisnings- og formidlingsafdelingens form og indhold og styrke dens relevans og synlighed i samspil med ARKENs direktion og afdelingens medarbejdere.

Stillingen indeholder en unik mulighed for at være med til at forme fremtidens ARKEN.

Dit arbejde vil bestå i en strategisk udvikling af afdelingens nuværende fokusområder, undervisning og kunstformidling, samt at skabe nye initiativer inden for værtskab og publikumsinddragelse. Vores rette kandidat arbejder derfor selvstændigt og befinder sig godt i organisatoriske udviklingsprocesser.

Om stillingen

Som leder får du det overordnede ansvar for en afdeling, der i skrivende stund primært beskæftiger sig med undervisning og formidling til børn og unge. Der skal i fremtiden fokuseres på andre former for fællesskabsorienterede projekter for børn, unge og voksne på museet og lokalt på Vestegnen.

Afdelingen skal sikre en faglig og kvalificeret formidling af kunsten til museets alsidige publikum, men vi ønsker også, at ARKENs fremtidige indsatser er aktivistiske, opsøgende og dagsordensættende. Du skal med andre ord understøtte kvalificerede, modige og engagerende publikumstilbud for både børn, unge og voksne. Dertil kommer et fokus på et varmt værtskab på museet.

Du vil som leder af afdelingen blive en del af ARKENs daglige ledelse. Du refererer til ARKENs direktør. Afdelingen indeholder fem fastansatte og en projektansat samt en række timelønnede medarbejdere.

Ansvar og opgaver

Vi søger en leder, der kan og vil stå i spidsen for udvikling og drift af museets samlede formidlingsprofil med et særligt blik på vores publikumsperspektiv. Du skal sammen med dine kollegaer udvikle ARKENs værtskab for et bredt publikum og være med til at skabe et engagerende formidlingsprogram, herunder publikumsinvolverende aktiviteter – også udenfor museet, bl.a. i den smukke Strandpark og i det offentlige rum i Vestegnens kommuner.
Desuden bliver du ansvarlig for den daglige ledelse af afdelingen, herunder planlægning af afdelingens arbejde og årshjul, budget- og regnskab, medarbejdertrivsel m.m.

Vi forventer, at ARKENs kommende leder af undervisnings- og formidlingsafdelingen har:

– erfaring med ledelse og drift og kan fremvise gode udviklingsresultater fra tidligere jobs
– gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
– indsigt i og forståelse for udvikling af formidlings- og undervisningsområdet i en kunstinstitutionel kontekst
– erfaring med at gøre kunsten nærværende, aktuel og tilgængelig for et alsidigt publikum
– lyst til at arbejde både i og udenfor museets fysiske rum
– erfaring med participatoriske indsatser, community building og public engagement
– evne til at praktisere og motivere et varmt og engageret værtskab

ARKENs nye leder af undervisnings- og formidlingsafdelingen er:

– strategisk skarp med forståelse for økonomi og budgetlægning
– en profil som både mestrer at arbejde struktureret og kreativt udviklende
– god til at udvikle og pleje relationer, netværk og partnerskaber
– en inddragende leder med fokus på medarbejdertrivsel
– en aktiv lederprofil, der udover at arbejde strategisk befinder sig godt på gulvet og gerne indgår i afdelingens daglige arbejde

Løn og ansættelse

Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter kvalifikationer.
Tiltrædelse snarest muligt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Marie Nipper på [email protected]. Tlf.: 6122 3839.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde dit CV og max tre siders beskrivelse af din motivation for jobbet –
herunder dine strategiske tanker og visioner for fremtidens undervisningsafdeling på ARKEN. Du bedes desuden redegøre for din ledelsestilgang.

Ansøgningen sendes senest hurtigst muligt til: [email protected]
Når kandidatfeltet er tilfredsstillende, afholdes der samtaler.

ARKEN ønsker at afspejle samfundet og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om ARKEN

ARKEN er et modigt, nytænkende og relevant museum, der engagerer det brede publikum. Vi præsenterer dansk og international kunst i særklasse og tilbyder høj kvalitet i alle vores forretningsområder. Vi skaber engagerende formidling og møder gæsterne med et varmt værtskab.

Som ansat på museet vil du indtil juni 2023 indgå i organisationsstrategien ’ARKEN i balance’, der sætter fokus på det gode arbejdsliv.

ARKEN søger kommerciel chef

ARKEN skal øge sin egenindtjening. Derfor investerer vi nu i at opbygge en robust og indtægtsskabende kommerciel afdeling. Der skal udvikles nye publikums- og medlemstilbud. Vi skal indgå i flere kommercielle partnerskaber med private virksomheder. Og vi skal i højere grad udnytte ARKENs unikke faciliteter og beliggenhed til at tiltrække flere events og større arrangementer.

Du bliver resultatansvarlig for alle ARKENs kommercielle aktiviteter. Derfor får du det overordnede ansvar for hele den kommercielle udvikling og drift, herunder ikke mindst udvikling af den digitale og analoge kunderejse og oplevelserne i forbindelse med besøg på ARKEN. Du skal udvikle nye kvalitative og indtægtsgivende klubformater for museets medlemmer og erhvervspartnere. Og du skal øge indtjeningen fra udlejning og events, kreative og kommercielle samarbejder, medlemsklubber samt fra ARKENs butik og café. 

Stillingen er nyoprettet, så du får virkeligt mulighed for at sætte dit personlige præg på strategi og eksekvering.

Du bliver en del af ARKENS ledelse og refererer direkte til ARKENs direktør.
Du bliver leder af to områdechefer for café og butik, 15 fastansatte og 23 timelønnede medarbejdere.

Vi forventer, at du

– er strategisk skarp og har en god forretningssans
– har udviklet og implementeret kommercielle initiativer med succes
– har erfaring fra oplevelsesøkonomien
– kan navigere i krydsfelterne mellem kulturel og kommerciel virksomhedsdrift
– har indsigt i og forståelse for udvikling af medlemsbaserede fællesskaber
– er god til at udvikle og pleje relationer og netværk og ikke bleg for at opsøge nye forretningsforbindelser og samarbejder
– er en aktiv kommerciel chef, der udover at arbejde strategisk og målrettet med museets kommercielle aktiviteter befinder dig godt på gulvet og selv indgår i afdelingens daglige arbejde. Du skal være klar til at hjælpe kollegerne, når noget skal gå stærkt
– praktiserer og motiverer et varmt og engageret værtskab

Dit lederskab er karakteriseret ved:

– du er en erfaren leder med gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
– du er inddragende med fokus på medarbejdernes trivsel, evner og muligheder
– du kan arbejde sammen med folk med meget forskellige fagligheder
– du har en positiv tilgang til andre mennesker, og du ser muligheder frem for begrænsninger

Løn og ansættelse

Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter kvalifikationer.
Tiltrædelse snarest muligt.

Send din ansøgning hurtigst muligt til: [email protected]

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Marie Nipper på [email protected] eller 6122 3839.

ARKEN ønsker at afspejle samfundet og opfordrer alle kvalificerede til at søge – uanset køn, seksuel orientering, etnisk baggrund, religion, handicap eller alder.

Om ARKEN

ARKEN er et modigt, nytænkende og relevant museum, der engagerer det brede publikum. Vi præsenterer dansk og international kunst i særklasse og tilbyder høj kvalitet i alle vores forretningsområder. Vi skaber engagerende formidling og møder gæsterne med et varmt værtskab.

Som ansat på museet vil man indtil juni 2023 indgå i strategien ’ARKEN i balance’, en strategi, der har fokus på det gode arbejdsliv. Strategien indeholder bl.a. afprøvningen af fokuseret arbejdstid, optimering af mail- og mødekultur samt restitutionstid.

Uopfordret/praktik

ARKEN modtager kun uopfordrede ansøgninger til praktik og jobs på disse e-mails:

Uopfordrede ansøgninger modtages på [email protected]

Uopfordrede praktikforespørgsler modtages på [email protected]

Bemærk venligst: Ansøgninger og forespørgsler sendt til andre e-mails bliver ikke læst.

SE OGSÅ