Arkens café
Foto: Frida Gregersen

Undervisning

Der er ikke noget rigtigt og forkert, når du begiver dig ind i kunsten. Kunst er et rum, som vi kan være sammen i. Her kan du undersøge og undre dig, spekulere og fordybe dig, trække tråde og finde på.

I undervisningsforløb sætter vi sammen kunsten i spil i et åbent, undersøgende læringsrum. Vi sætter skarpe rammer ud fra mangfoldige kreative tilgange, men hvor vi ender, er I som klasse eller hold med til at påvirke. Det gør I, når vi inviterer jer til at eksperimentere i kreative processer og sætte nye ord på kunsten og verden. Alle indgår som værdifulde stemmer og kroppe i et fælles laboratorium.

+300.000 børn fra Vestegnen har gennem årene mødt samtidskunsten. ARKEN var først i Danmark til at udvikle formidlingsforløb til skoler, som tager udgangspunkt i relationer og deltagende medborgerskab med billedkunsten som omdrejningspunkt.

Undervisningsformater og priser

90 minutter:
Vi arbejder dialogisk, undersøgende og kreativt tæt på værkerne i ARKENs udstillingsrum.
Målgruppe: Grundskole og ungdomsuddannelse.
Pris: 750 kr.

180 minutter:
Her fordyber vi os ekstra i eksperimenterende, kreative processer i ARKENs værksted.
Målgruppe: Grundskole og ungdomsuddannelse.
Pris: 1.500 kr.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at opholde sig på museet før og efter undervisningsforløb på lukkedage (mandag og tirsdag). Bemærk venligst: det er ikke muligt at betale ved ankomst mandag og tirsdag.
Andre formater: Vi udbyder forskellige partnerskabsforløb til børnehaver og skoler samt voksenfaglige forløb, som du kan læse mere om her på siden.

Besøg på egen hånd


I er velkomne til at besøge museet på egen hånd, og der er gratis adgang for daginstitutioner, grundskole og ungdomsuddannelser. Besøget skal bookes mindst 10 dage i forvejen. Du kan booke her.
Besøg på egen hånd kan bookes til onsdag, torsdag og fredag.

Hvis du har spørgsmål til booking eller forløb, er du velkommen til at skrive til os på booking@arken.dk.Undervisningsforløb og booking

Anish Kapoor – mellem illusion og virkelighed 11.04.24– 20.10.24

En lille blå gravko blandt røde sandbanker. Et dybt sort hul – eller er det et lille tæppe, der er sort som det mørkeste mørke? En svævende hat klædt i rødt eller en stor klæbrig masse, der langsomt skrabes rundt og rundt…  

Anish Kapoors enorme skulpturer og installationer taler direkte til vores sanser og følelser. Vi bliver draget, forført, forundret, når hans værker – ofte ganske bogstaveligt – vender verden på hovedet.
I forløbet tager vi sammen på en færd rundt i Anish Kapoors kunstværker. Gennem vores sanser, med vores krop og kreativitet lader vi os fordybe og fortabe i værkernes materialer, størrelser, historier og rum.

Udstillingen Anish Kapoor – Unseen viser et udvalg af kunstnerens værker skabt i løbet af hans hidtil 40 år lange karriere. Som et direkte greb ind i ARKENs arkitektur banes vejen for nye måder at se og opleve både værkerne og hinanden på.
Undervisningsforløbet tager fat i vores sanser og krop og gennem praktiske og dialogiske øvelser sætter det sejl for en rejse rundt i en verden, hvor alt måske ikke helt er, som det plejer.

Forløbet tilpasses målgruppens alder og forudsætninger.

Book forløb
Anish Kapoor 90 min. Grundskole
Anish Kapoor 90 min. Ungdomsuddannelse

Group Therapy 29.02.24 – 28.07.24

Group Therapy – på grupperejse i samtidskunsten. Hvornår har du sidst navngivt en høne? Holdt rådslagning om en brændt børnehave? Undret dig over en bådmotor? Hvis det er længe siden, så tag med på en grupperejse i samtidskunsten. I forløbet tager vi på en fælles ekspedition ind i nogle af de allernyeste samtidskunstværker på museet. Vi lader værkerne kickstarte nye og usædvanlige samtaler og skabe rum for, at vi sammen kan se og opleve, hvordan verden kunne se ud på andre måder. På grupperejsen zoomer vi ind på tre forskellige kunstneres værker og tre forskellige måder at undersøge samtidskunst. De tre værker og metoderne sammensættes, så der både er en rød tråd, men også en variation i udtryk og tilgange. Forløbet tilpasses målgruppens alder og forudsætninger.

Målgruppe: Alle elever i grundskole og ungdomsuddannelse.

Book forløb
Group Therapy 90 min. Grundskole
Group Therapy 90 min. Ungdomsuddannelse

Partnerskabsforløb

Lærerkurser

Kom alene eller tag dine kolleger med på ARKENog få inspiration til jeres praksis.

På ARKENs lærerkurser får du indblik i aktuelle udstillinger og får mulighed for på egen krop at afprøve udvalgteundervisningsgreb og -øvelser fra ARKENs undervisningsforløb.

Er du interesseret i at høre om muligheder for at tilrettelægge et særligt lærerkursus/en pædagogisk dag for et lærerkollegie, en faggruppe, et lærernetværk eller andet, kan du skrive til os på booking@arken.dk

Datoer for kommende lærerkurser bliverannonceret her på siden.

Du er også velkommen til at skrive til os på booking@arken.dkfor mere information.

”Meta”-forløb for lærer- og pædagogstuderende

Lærer- og pædagogstuderende får på egen krop erfaring med, hvad det vil sige at deltage som elev i et af ARKENsaktuelle undervisningsforløb, når de kastes ud i et forløb som var de en grundskoleklasse. Bagefter rammesætter vi et refleksionsrum, hvor ARKENs metoder og greb er i fokus.

For lærer- og pædagogstuderende kan det det være en værdifuld erfaring på flere planer at deltage i et metaforløb. De får indblik ide særlige kunstpædagogiske metoder, der er udviklet på ARKEN med kunsten som genstandsfelt. De får indblik i, at metoderne kan anvendes bredt: i fagfaglige eller tværfaglige kontekster såvel som i et dannelsesperspektiv.

Ved at afprøve ARKENs undervisningsforløb på egen krop, får de derudover også et generelt indblik i de særlige potentialer, der knytter sig til at erfaringsbaseret læring i et eksternt læringsmiljø som en kulturinstitution.

Målgruppe: Lærer- og pædagogstuderende.
Pris: 120 minutter – 1.500 kr.

Skriv til os på booking@arken.dk hvis du gerne vil booke et”meta”-forløb.

Børnehaveforløb

I vores børnehaveforløb tager viudgangspunkt i fortællinger fra billedbøger, som børnene er blevet præsenteretfor i forvejen af deres pædagoger. Vi identificerer os med bogens karakterer og”leger historien videre” på ARKEN. Museets rum og kunstværker bliver sammen medudvalgte rekvisitter til en scenografi, som vi tager på en sanselig rejse i.Undervejs undersøger vi kunst og arkitektur med sanselige og kreative tilgange,som inkluderer alle børn, og som understøtter et fælles sprog om oplevelser.Der er plads til at integrere børnenes idéer og nysgerrighed for museets rum iden fælles historie.

Målgruppe: Børnehavebørn fra 4 år.

Forløbene er partnerskabsforløb, der inkluderer forudgåendepædagogworkshops, og som aftales med kommunale kontaktpersoner såvel somdaginstitutionsledere forud for et skoleår.

De særlige metoder i vores børnehaveforløb blev udviklet iprojektet ”På små ben i billedrum”. Gennem tætte samarbejder med lokaledaginstitutioner har vi udviklet børnehaveforløb, der imødekommer børnenespræmisser, når de ”på små ben” besøger et stort kunstmuseum, måske for førstegang.

Skriv til os på booking@arken.dk formere information om vores partnerskabsforløb.

KV-LAB – 2 dage (udviklingsprojekt)

Forløb i Kreativt Valgfagslaboratoriumhenvender sig til valgfaget i billedkunst i udskolingen. Vi har fokus på, hvordan man kan eksperimentere og være i ikke-lineære kreative processer. Vi har også fokus på at sætte ord på kunst, eksperimenter og processer. KV-LAB er pt. del af et udviklingsprojekt, og sættes først i drift som partnerskabsforløb fra skoleåret 2024-25.

Kreativt Valgfagslaboratorium har som mål også at kompetenceudvikle billedkunstlærere gennem lærerworkshops og den gensidigelæring i partnerskabet.

Målgruppe: Grundskole 7. og 8. klasse(billedkunstvalgfag)

K-LAB – 3 dage

I vores kreative laboratorieforløb går vi i dybden med undersøgelsen af udvalgte kunstværker eller udstillinger. Vi kaster os også ud i eksperimenterende og kreative værkstedsprocesser, som udspringer af mødet med kunsten. Forløbet varer tre dage à 4 timer og foregårbåde på ARKEN og på skolen. K-LAB-forløb er partnerskabsforløb, der aftales med skoleledelse/kommune forud for et nyt skoleår.

Forudgående lærerworkshops er en integreret del af partnerskabet om K-LAB.

Metoder og partnerskabstænkning i K-LAB er udviklet i udviklingsprojektet Laboratorium for kreativ læring.

Målgruppe: Grundskole

Arken café sidepladser
Foto: Frida Gregersen
Praktiske informationer

Garderobe

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe kan frit benyttes på ARKEN. Skabene låses med en 4-cifret kode.

Frokostpause

Skoler og institutioner kan spise frokost ved bordene i gardaroben. Der kommer mange skoleklasser på museet i formiddagstimerne, så i sommermånederne henviser vi også til at spise frokost på udendørsarealerne på Kunstens Ø eller ved Strandparken 2 min. gang fra museet, hvor der er borde og bænke og offentlige toiletter.

Fotografering

I må hellere end gerne fotografere på museet uden blitz. Hvis specifikke værker ikke må fotograferes, vil der stå information om dette ved værket.

Hjælp os med at passe på kunsten

Kunstværkerne er skrøbelige og uerstattelige, så hjælp os med at informere eleverne om, at man ikke røre ved kunstværkerne.

Må vi bruge værkstedet?

Værkstedet KREATIV er forbeholdt museets egne undervisningsforløb på hverdage. Vi opfordrer til, at I selv medbringer tegneunderlag og tegnegrej, hvis I vil sidde i udstillingerne og fordybe jer i værkerne.

Tag hensyn til hinanden

Eleverne skal altid være i følgeskab med en lærer/voksen. Det kan være fristende at løbe i museets store sale, men af sikkerhedsmæssige årsager – for at passe på hinanden og på kunsten - beder vi jer om ikke at løbe eller skubbe til hinanden.

Arken café sidepladser
Foto: Natalia Semenova for Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer